Cecilie Xuan Trang Vo

ALDER: 30 år

SIVILSTAND: Samboer

UTDANNING: Master i farmasi fra Universitetet i Oslo (2012), og på­begynt bachelorgrad i helseøkonomi og helseledelse. 

STILLING: Quality Advisor and Business Development Representative hos Curida.

FREMTIDENS LEGEMIDDEL: Det må være noe innenfor person­­til­passede legemidler der man ­produserer legemiddelet på samme sted som pasienten er. 

FAGLIG FORBILDE: Min master­veileder, Trond Vidar Hansen, på Farmasøytisk institutt syntes jeg var veldig faglig dyktig. Ellers har jeg blitt kjent med veldig mange driftige ­farmasøyter de siste årene som jeg synes er gode forbilder innen ­legemiddelindustrien.

DERFOR BLE JEG FARMASØYT:  Jeg hadde lyst til å være med på å skape noe nytt.

Med bakgrunn innen farmasi, helseøkonomi og helseledelse får Cecilie Vo være sentral i både virksomhetsutvikling og kvalitetssikring i Curida.

— Jeg arbeidet ett år etter videregående skole som aerobicinstruktør. Men da ble etter hvert mamma lei og sa at jeg måtte skaffe meg en utdanning, forteller Cecilie Vo lattermildt inne på et av møterommene på Oslo Cancer Cluster i Oslo.

Selv om NFT denne dagen møter Vo i Curidas lokaler i Oslo, bruker hun omtrent like mye tid inne i de grønne skoger i Hedmark. Hun deler nemlig arbeidstiden mellom fabrikken på Elverum og kontoret i Oslo som firmaets Quality Advisor and Business Development Representative.

 

Det var interessen for kjemi og ønsket om å jobbe i legemiddelindustrien som førte Vo til farmasistudiet. 

— Det å se ting i 3D, se strukturer og hvordan man kan bryte disse strukturene ned til mindre byggeklosser var veldig gøy. Det blir litt som legoklosser, noe jeg for så vidt var veldig glad i da jeg var liten, forteller hun. 

Etter å ha tatt masteroppgaven i legemiddelkjemi beveget tankene til Vo seg mot å fortsette på en doktorgrad. Men i stedet ble industrien neste steg, nærmere bestemt et engasjement hos konsulentfirmaet LINK Medical Research. Der arbeidet Vo med regulatoriske oppgaver.

På denne tiden begynte også den unge farmasøyten å bli lysten på mer utdanning, og etter å ha kommet i prat med noen helseøkonomer på LINK, begynte hun på en bachelorgrad i helseøkonomi og helseledelse. 

— Det ene var at jeg ville finne min nisje som farmasøyt, og det andre var at jeg var genuint interessert i økonomi- og finansbiten innen legemiddelutvikling. Jeg føler jeg har fått mye igjen for det, og jeg klarer nå å tenke i økonomiske perspektiv. 

 

Etter at engasjementet hos LINK tok slutt, ble Vo fast ansatt i et konkurrerende firma kalt Lindeq, som i dag går under navnet PharmaLex. 

— Den gangen jobbet jeg som Drug Safety Associate, og ble etter ti måneder i jobben forfremmet til Drug Safety Manager. Da fikk jeg mye ansvar for store og små legemiddel­firmaer. Jeg hadde blant annet rollen som QPPV, en type QP (Qualified Person) for bivirkningshåndtering, forteller farmasøyten. 

— Hvilke typer arbeidsoppgaver hadde du den gangen?

— Oppgaven min var å sørge for at produktene mine fremdeles var trygge å bruke. For å få til dette trengte jeg å monitorere produktene ved følge med på alle kanaler, som i litteraturen, tidsskrifter osv. Jeg måtte til enhver tid kjenne til sikkerhetsprofilen til legemidlene jeg hadde ansvaret for.

— Du hadde mye ansvar allerede i ung alder?

— Ja, det var mye personlig ansvar. Men jeg følte meg heldig som fikk så mye ansvar i en alder av 26. Jeg tror jeg taklet det bra, og jeg hadde muligens ikke fått jobben hvis de ikke trodde at jeg kunne takle det. Det har alltid vært tankesettet mitt, at dersom noen gir deg ansvar for noe, så er det fordi de tror du har kompetansen og det som skal til for å gjennomføre det, påpeker hun.

Selv om Vo trivdes i Lindeq, hadde hun et ønske om å jobbe i et større firma for å lære mer om legemiddelindustrien og om samspillet og interaksjonene mellom funksjonene. 

— Både LINK og Lindeq er firmaer med begrensede funksjoner, og man fikk bare følge produktene man jobbet med i en bestemt fase. 

 

Etter to år i firmaet begynte Vo i kvalitetsavdelingen til Novartis, med mål om å kvalifisere seg som QP. I den nye jobben fikk hun tidlig merke nytten av tilleggsutdanningen innen helseøkonomi.

— Jeg fikk kjenne og føle på trenden om å produsere lite og hyppig – det ble mange batcher å frigi, noe som fort kunne bli en flaske­hals. Fordelen med dette er å ikke bygge opp et unødvendig lager som igjen binder kapital. Et nokså enkelt prinsipp, men dette hadde jeg jo ikke jeg skjønt dersom jeg ikke hadde noe utdanning innen helseøkonomi, forklarer farmasøyten. 

Etter ett år i Novartis ble Vo sertifisert QP. Det betød mer ansvar.

— Kan du minnes noen spesielt utfordrende oppgaver du sto overfor som QP i Novartis?

— Det var en joint venture mellom Novartis og GlaxoSmithKline (GSK). Den gangen kjøpte Novartis onkologi-porteføljen til GSK, samtidig som GSK kjøpte OTC-porteføljen til Novartis. Det var ganske krevende i en mellomfase hvor vi friga legemidler produsert av GSK basert på GSK sin dokumentasjon, og vi i Novartis måtte bruke GSK-dokumentasjon. Det var ikke alltid rett frem: Er dette i samsvar med regelverket, og er det i samsvar med prosedyrene vi har i Novartis? Prosjektet var utfordrende, men også veldig spennende. 

 

Cecilie Vos siste karrierehopp beskriver hun som et jobbskifte ut av det blå.

— Jeg deltok på et lederkurs i regi av Norsk Farmasøytisk Selskap, og da holdt daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida et foredrag. Jeg jobbet jo da som QP i Novartis, og i prat med Leif Rune skjønte jeg at det fantes flere QP-er på fabrikken på Elverum. Og de ville jeg gjerne komme i kontakt med. I etterkant av dette ble jeg kontaktet av Leif Rune med forespørsel om den stillingen jeg har i dag, forteller hun. 

Og det er ikke en kort stillingstittel Vo har i sin nye jobb.

— Stillingens navn er Quality Advisor and Business Development Representative. Min stilling er i dag delt på kvalitet ute på fabrikken på Elverum og på salg her på våre kontorer på Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet. Her jobber jeg med utvikling i Curida og for å få til gode samarbeid med andre norske legemiddelselskap, forteller hun. 

Og det er ifølge Vo ikke noen hemmelighet at det kan være forskjellige interesser mellom kvalitet og business.

— Helt enkelt forklart: Kvalitet er assosiert med kostnader, mens business handler om inntekter og lønnsomhet. Disse rollene ­ligger på hver sin ende av skalaen. Man skal selv­følgelig aldri ta beslutninger som går på bekostning av kvaliteten, men man trenger ikke alltid velge den dyreste løsningen heller. Når man jobber med bedriftsutvikling er det en fordel å ha bakgrunn fra begge områder.

Den nye jobben krever en god del ­pendling fra storby-Oslo til de grønne skogene på ­Elverum, men farmasøyten forteller at hun takler reisingen godt.

— Det går veldig fint. Jeg har jo blitt mye bedre på å kjøre bil da!
 

En annen forandring for Vo har vært å gå fra en svært trygg jobb i kvalitetsavdelingen hos Novartis, et internasjonalt legemiddel­selskap med solid økonomi, til et oppstartsselskap som Curida der de ansatte bærer den økonomiske risikoen. For det er ikke lenge siden halvparten av de ansatte på fabrikken ble permittert på grunn av en mindre ordre enn forventet.

— Det er jo en forandring å gå fra en trygg jobb i et stort globalt selskap med sterk ­kapital og rikelig med støttefunksjoner, til et norsk firma der veien blir til mens man går og man kan være med på å bidra på et høyere nivå. Jobbmuligheten som jeg har fått gir meg rom til å være med på å bygge norsk helse­industri, noe som er spennende og viktig, samt påvirke utviklingen av bedriften på en helt annen måte enn hva som ville vært mulig i et globalt selskap.

Midt i en travel jobb med mye reising og ansvar klarer allikevel farmasøyten å finne tid til et annet stort prosjekt på fritiden.

— Jeg og samboeren har det siste året planlagt en totalrenovering av en leilighet sentralt i Oslo, og der har vi nettopp flyttet inn. I tillegg har jeg ved siden av mine vanlige jobber arbeidet på SATS som aerobicinstruktør i 11 år. Jeg har en fast time i uken, men tidligere har jeg vikariert og jobbet ganske mye der. Men Curida tar en del tid, så det kan jeg ikke gjøre i dag, smiler Vo lurt.

(Publisert i NFT nr. 10/2017 side 42-44.)