Guro Lindland Nordeng

Alder: 33 år

Sivil stand: Gift, venter første barn

Utdanning: Cand.pharm. fra UiT

Stilling: Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Fremtidens legemiddel: Spesialiserte legemidler.

Faglig forbilde: Ingen spesiell.

Hvorfor jeg er NFF-medlem: Gammel vane, egentlig. Ble medlem som student og har fortsatt med det. Liker tryggheten.

Hvorfor jeg ble farmasøyt: Jeg var en realfagsjente på videregående og begynte å studere biologi. Så fant jeg ut at farmasi ga flere valgmuligheter og prøvde det.

Aktuell som: Tar imot svar i HODs første nettbaserte høring.

— Jeg føler meg mer og mer som en byråkrat og stadig mindre som en farmasøyt, sier cand.pharm. Guro Lindland Nordeng til NFT.

— Og det er greit. Jeg liker meg på kontor, sier farmasøyten som bedyrer at hun ikke har rørt labutstyret etter at hun var ferdig med hovedfaget i analytisk kjemi ved Universitetet i Tromsø i 2003.

I dag sitter hun i biolog Audun Hågås team, den åtte personer store Legemiddelseksjonen ved Folkehelseavdelingen i HOD, og jobber med legemidler på et så overordnet nivå som mulig her i landet.

— Vi setter regjeringens legemiddelpolitikk ut i praksis, og det er veldig spennende å ha et så stort perspektiv på faget. Samtidig fjerner jeg meg fra det. For legemidler og legemiddelbruk kan ikke ses på isolert; det går igjen overalt. Og det er spennende!

— På avdelingen, og i departementet generelt, er vi opptatt av tverrfaglighet. For min del vil det si at jeg jobber mye med jus, politikk og økonomi i tillegg til mitt eget fag, forteller Lindland Nordeng.

— Jeg får ikke gått så dypt inn i faget som jeg gjorde de årene jeg jobbet med legemiddeløkonomi i Statens legemiddelverk, men til gjengjeld får jeg mye mer.

En del av jobben hennes er å svare på brev og interpellasjoner til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (A).

— Klart det er morsomt å høre det jeg selv har skrevet fra Stortingets talerstol!

— Jeg føler meg litt viktig da, smiler sørlandsjenta.

Like viktig er HODs åpne netthøring, Fremtidens helsetjeneste, som nettopp er avsluttet. Den første i sitt slag. Det er den midlertidige Samhandlingsavdelingen som holder i høringen, men også Lindland Nordeng og hennes avdeling skal lese gjennom svarene. Særlig de som er kommet inn under temaet Legemidler og legemiddelbruk.

— Hva håper dere å oppnå med å holde en åpen netthøring?

— Først og fremst å nå ut til de som normalt ikke kommer med innspill; komme i kontakt med de som kjenner utfordringene til daglig. Og å mane til større deltakelse, flere perspektiv og mer engasjement. Målet er å ha lagt frem en stortingsmelding før påske. Det er også nytt; å høre en sak før en melding, ifølge Lindland Nordeng som etter fire år begynner å bli dreven på politiske prosesser.

— Alle innspill vil bli lest, lover hun.

— Heldigvis ser det ut til at svarene har god substans og er lite preget av useriøsitet, legger hun til.

Høringens del om legemidler, og især avsnittet «Tverrfaglig samarbeid med farmasøyt og annet helsepersonell», kunne vært skrevet av Norges Farmaceutiske Forening selv. Avsnittet oppfordrer til større bruk av kommunefarmasøyter, etablering av flere tverrfaglige team der farmasøyten er en selvskreven del og økt bruk av legemiddelgjennomganger.

— Jo, jeg var med på å skrive det avsnittet, innrømmer Lindland Nordeng, men påstår at foreningen ikke har noe med saken å gjøre.

— Behovet har tvunget seg frem selv, sier hun.

— Da jeg begynte å studere i 1998, snakket vi mye om viktigheten av klinisk farmasi uten at det ga raske resultater. Men de siste årene har mye skjedd. Farmasøytene har klart å gjøre kompetansen sin mer synlig. Og i denne høringen gir vi tydelige signal på hvor vi ønsker å bevege oss videre.

— Men til sjuende og sist er det politikerne sombestemmer, blunker byråkraten.

(Publisert i NFT nr. 1/2011 side 34–35.)