— Jeg sitter med mange hatter, forteller Már Steinsen når NFT spør ham om stillingen han innehar i Vistin Pharma. 

Hattene kan vi komme tilbake til. Først lurer vi på hvordan en islending kan sitte med over 20 års erfaring fra den norske ­farmasøytiske industrien?

— Jeg begynte relativt sent på farmasi­studiet, og var nesten 30 år før jeg begynte å studere. Jeg leste medisin først, men det var ikke noe for meg. Så jobbet jeg noen år, men suget etter universitet ble sterkt. Jeg begynte å lese farmasi, og fant meg selv i det.

Tilbake til skolebenken

Etter at Steinsen var uteksaminert som ­farmasøyt i midten av trettiårene, flyttet han til Danmark for å begynne å jobbe. Men ­islendingen hadde lyst på videre ­utfordringer, og gikk etter en periode tilbake til skole­benken i godt voksen alder.

— Jeg ville gjerne kunne alt som har med analyse å gjøre. Jeg fokuserte på ­analysefag, og spesielt på struktur­bestemmelser og ­legemiddelkjemi. Så tok jeg ekstra utdanning på Danmarks tekniske høyskole, hvor jeg tok prosessteknikk og kjemiingeniørfag. 

Steinsen hadde som mål å begynne i industrien. Derfor tok han flere vikarjobber innen registrering og lab for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det førte til jobben som produksjonssjef i en liten farmasøytisk bedrift i Danmark. Derfra gikk igjen veien til Norge og Kragerø, hvor han endte opp som produksjonsleder hos Vistin, den gang Weifa, på slutten av 80-tallet. Sett bort ifra noen år utenfor Norge, har Steinsen tilbrakt store deler av sin farmasøytiske karriere hos den ­Kragerø-baserte bedriften.

Mye ansvar

I dag arbeider Steinsen som såkalt ­Qualified Person (QP). Tidligere fantes ikke QP-­stillingen, og før jobbet det i stedet en viss type farmasøyter i kvalitetskontrollen. ­Arbeidsområdet fantes, men det var ikke så definert som det ble på 90-tallet, da QP-­stillingen ble opprettet.

— I henhold til den europeiske og norske lovgivningen har jeg rett til å frigi legemidler og virkestoffer til salg. Det er det som er det viktigste i øyeblikket, frem til vi får besatt de andre stillingene, sier han, og henviser til at Vistin for tiden er på utkikk etter mer arbeidskraft.

— Vi er faktisk to mann for lite nå og ­speider derfor etter flere farmasøyer.

Problemet med å skaffe kompetent ­farmasøytisk arbeidskraft til bedriften i Kragerø har også Steinsen blitt klar over. Han mener utfordringen starter allerede på studiestedene.

— Jeg synes industrifarmasøyten er noe fraværende i selve studiet. Det begynner der. Nå er det veldig lite farmasøytisk ­industri igjen i Norge i forhold til da jeg begynte. Den gang hadde vi ansatte ­undervisningsplikt ­gjennom GMP-opp­læring for ansatte i ­farmasøytisk industri. Vi ­farmasøyter, og andre med ­riktige ­kunnskaper, underviste innen forskjellige emner. Det ble holdt GMP-kurs rundt omkring i bedriftene. Dette var på slutten av ­80-tallet og ­begynnelsen av 90-­tallet. Det skapte et miljø som jeg savner i dag. Jeg synes ­kommunikasjonen blant folk som ­jobber med dette har blitt mindre. Den har blitt redusert og fraksjonert.

Islendingen jobber også med kvalitets­sikring av leverandører.

— Det vil si at jeg vurderer kvalitets­standarden på leverandørene, og utfører tilsyn hos dem hvis det er nødvendig, og rapporterer tilbake.

På reisefot

Et slikt ansvar har gjort at Steinsen opp ­gjennom årene har måttet reise svært mye i jobben. Han har blant annet besøkt mange fabrikker i India, og har vært i store deler av landet.

— Hvis jeg drar ned dit, blir jeg ofte borte i to uker og besøker flere fabrikker under oppholdet. Jeg har lovet kona at jeg skal prøve å redusere reisingen i tiden fremover, ler Steinsen.

Som QP har han også en tredje hatt, en  han på godt engelsk kaller «responsible person».

— Det er ikke det samme som kvalifisert person (QP). Det har å gjøre med transport av legemidler og virkestoffer. Jeg godkjenner transportørene vi bruker, og jeg følger opp at betingelsene for transport blir oppfylt. 

Må holde seg oppdatert

Jobben er dessuten faglig utfordrende, ifølge Steinsen.

— Det er mange lover og regelverk å sette seg inn i. Ikke minst må man holde seg ­oppdatert jevnlig. Det ­gjelder ikke bare norsk lov, men også inter­nasjonal ­lovgivning og regler. Det er nok en av de ­farmasøytstillingene der man må ­utfordre seg selv mest, ­innrømmer han, og ­legger til:

— Jeg får regelmessig faglig påfyll som jeg får dokumentert med bevis på å ha ­mottatt opplæring. Men det meste er ­nettbasert, der jeg går inn og ser på hva som foregår internasjonalt.

— Hvilke utfordringer kan du støte på i en jobb som denne?

— Du må være i stand til å takle det du får i fanget, og helst med et smil. Murphy skrev en lov en gang, men den er veldig begrenset. Når du jobber med produksjon, føler du at halvparten av paragrafene i den mangler. Det er mange ting som kan gå galt. Når ­uhellet finner sted, er det også ofte mer enn én ting. Det kan være ganske komplekst.

At ikke to dager er like, har vært noe av det som har holdt Steinsen i jobben i så mange år. 

— Det er litt fres, og det er krevende. Vi som er QPer blir holdt personlig ansvarlig av myndig­hetene for de avgjørelsene vi tar. Det kan man ikke gå rundt og tenke på, men det ligger jo i bakhodet hele tiden, vedgår han.

(Publisert i NFT nr 4/2016)