Inne på medisinrommet sammen med Kristiansen og Bäckstrøm møter vi nemlig sykehusfarmasøyten i arbeid foran dataskjermene, som har blitt en mer integrert del av hverdagen. Hun deler villig sine ­tanker om den nye måten helsepersonellet nå jobber på.

— Kurven er nå mye mer tilgjengelig elektronisk. Det kommer tydeligere frem hva legen vil, men å registrere ting elektronisk ­medfører jo også at det registreres feil. Så det kan dukke opp flere feil i en ­elektronisk kurve som ikke ville dukket opp i en papirkurve. Som for eksempel at det skrives metoprolol i stedet for metoprololdepot. Data­systemet krever veldig tydelige formu­leringer, så vi ser mye miks­turer og stikkpiller på ting som skal være en tablett. Men sånn blir det i starten, og slike ting luker vi ut når vi går gjennom kurven. 

— Er det lettere å unngå feil som rammer pasientene?

— Ja, det tror jeg. Når vi får ­lukket sløyfen helt, vil det medføre enda større trygghet enn vi har i dag. For det gjøres nok fortsatt mye skjønn på avdelingene selv om vi er over på elektronisk kurve, nettopp fordi legene kanskje legger inn feil ­forordning. Så det grunnleggende er at legene må få lagt inn legemidlene på riktig måte. Og når de gjør en slik feil, følger den feilen systemet mer enn den ville gjort ellers. Men jeg tror absolutt den nye metoden vil bedre pasientsikkerheten.

(Publisert i NFT nr. 6/2016 side 12)