Multidose

•    Multidose er kvalitetssikrede legemiddeldoser som pakkes i ­på­følgende poser og merkes med navn på pasient, fødselsdato, dato og tidspunkt for når tablettene skal tas samt oversikt over innholdet i posen.

•    Mest vanlig pakkeintervall er to uker, men det leveres også for én eller fire uker.

•    Legemidlene blir maskinelt pakket i multidoseposer som er skreddersydd til pasienten ut fra det som legen har forskrevet på reseptene.

•    I multidose kan det pakkes ­legemidler, men også vitaminer og kosttilskudd som pasienten bruker.

Kilde: Apotek 1

— Her startet vi opp med større lokaler i 2008, forteller avdelingsleder Magnhild Lange ved Apokjeden Dosepakking på Skårer i Lørenskog kommune. 

Farmasøyten peker utover lokalene der over 110 ansatte jobber med å pakke legemidler i såkalte multidosepakninger.

Apotek 1s multidoseavdeling ligger i dag i samme bygg som hovedkontoret til en av landets største apotekaktører. Ifølge Lange holdt dosepakking ­tidligere til i mindre lokaler som ikke kunne utvides. Gjennom de siste årene har tjenesten ekspandert i takt med markedets økende behov for den smarte pakkeløsningen for legemidler. I 2008 flyttet avdelingen derfor til større ­lokaler i samme bygning der det fantes mulighet for utvidelse. 

Mens avdelingslederen loser NFT ­gjennom lokalene, kan ikke under­tegnede unngå å se stor grønn skrift med ­motiverende sitater på flere av veggene. Det har sin naturlige forklaring.

Magnhild Lange
HAR ANSVARET: Avdelingsleder og farmasøyt Magnhild Lange forteller at flere og flere  kommuner går over til multidosepakkede legemidler, og går ikke tilbake til pakking i dosetter.

— I flytteprosessen for åtte år siden bestemte vi oss for å begynne å jobbe med rådgivningsbyrået Lean, og derfor har vi en del tekster på veggene som er relatert til holdningene vi jobber med: Alle skal bidra, alle skal kunne komme med forslag til hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Vi mener det er en lur måte å jobbe på, og det gir effekt, sier hun på klingende nordnorsk. 

Har hatt jevn vekst

Fra pauserommet følger vi avdelings­lederen gjennom gangene til enden av lokalet til dosepakkingsavdelingen. På hver side av gangen finner vi ansatte som tar del i hele prosessen rundt multidoseproduksjon.

— Vi har vokst jevnt i tillegg til å vinne noen store anbudskonkurranser. Siden 2013 har vi doblet produksjonen og ­bortimot doblet personalet også. 

Lange presiserer at hun jobber som leder for avdelingen og ikke som farmasøyt i det daglige, men at den faglige bakgrunnen absolutt er en fordel å ha i en slik stilling.

— Det er utrolig hensiktsmessig, for jeg har veldig forståelse for alle ­problem­stillinger som dukker opp, og ikke minst alt som har med kvalitet å gjøre.

Hun viser oss inn i et ­mellomstort ­lagerlokale på det hun ­beskriver som ­starten av løypa for multidose­produksjonen. ­Rommet ligger vegg i vegg med Apokjeden Distribusjon, der hoved­lageret til Apotek 1 ligger.

— Vi har et eget lager her for ­sikkerhets skyld. I Norge er det utfordringer med ­restsituasjoner for legemidler. Derfor prøver vi her å sikre oss slik at vi til enhver tid har nok legemidler til å få pakket multidosene. Varene på dette lageret sendes ikke ut til våre apotek, men er forbeholdt multidose.

Lange innrømmer at et slikt lager ­egentlig er litt sløsing, men understreker at det erfaringsmessig har vist seg som en nødvendighet.

— Det er en kamp om å få nok ­tabletter, og det er en knapphet på det norske ­markedet. Vi merker det veldig godt. ­Derfor må vi være veldig på, og hele tiden sikre oss legemidler dersom vi får mistanke om at noe kommer til å bli utsolgt.

— Hvorfor er dette spesielt viktig for dere her på multidosepakking?

— Dersom det er legemidler som ­vanligvis pakkes fast i pose til en pasient, og det ikke blir pakket i pose og må gis ved siden av, øker dette sjansene for ­feilmedisinering. Medisinen som ikke er pakket i pose kan bli glemt, og når medisinene er tilbake i posen igjen kan det bli dobbeltmedisinering hvis pasienten fortsetter å ta medisinen ved siden av. Det er lettere å forklare slike ting til en kunde foran seg på apoteket dersom noe er annerledes. Hvis vi har en vare vi går tom for, kan dette kanskje berøre alt fra 1 til
20 000 av våre pasienter som går på multidose.

Dermed har Apokjeden Dosepakking hele tiden egne ansatte som jobber med å følge med på forsyningssituasjonen for varene de bruker. Det er nemlig vanskelig å vite hvilke typer legemidler som det til enhver tid er mangel på.

— Hadde vi visst hvilke legemidler det blir knapphet på, ville det trolig være enklere, men det er veldig forskjellig. Så det er viktig for oss å ha en god dialog med legemiddelfirmaene, som gjerne er her på omvisning fra tid til annen. Dersom det er knapphet på varene, kvoterer de gjerne ut. Derfor er det viktig at de forstår den produksjonen vi har, påpeker Lange. 

— Bruker dere tiden de er her til slike direkte tilbakemeldinger?

— Ja, senest i går hadde vi noen her, og det er veldig nyttig.

Klargjør før pakking

Avdelingslederen fører oss videre til et rom med glassvegger der vi kan se inn til ompakkingsrommet.

Apokjeden Dosepakking ompakkingsrommet
KLARGJØR: Rundt 500 000 av de 800 000 tablettene som daglig pakkes og sendes ut fra Apokjeden Dosepakking, må innom ompakkingsrommet før de kan pakkes i multidose.

— Vi har masse tabletter som må tas ut av blisterpakninger, og vi har tabletter som må deles. Vi har noen tabletter som vi heller over fra små til større bokser. Dette gjøres for å få en egnet pakning for å fylle på pakkemaskinen. Vi pakker til om lag 74 000 pasienter nå, og vi pakker rundt 800 000 tabletter i multidose hver eneste dag. Omtrent 500 000 av disse tablettene må sendes via ompakkingsrommet først. 

Lange merker en jevn økning i antall ­multidosekunder for tiden.

— Hvis vi ser bort fra de store anbudene vi har vunnet, der vi har fått store hopp i produksjonen, har kurven vært lik i alle år. Det øker jevnt og trutt for hele markedet. For tre år siden vant vi anbudene for Oslo og Trondheim kommune, men det er veldig mange andre kommuner som henger med i de anbudene. Så det dreide seg om over 20 000 pasienter. 

Produksjonsmedarbeider Apokjeden Dosepakking
MYE Å GJØRE: Produksjonsmedarbeider Anushe Tafaj putter kassetter med legemidler inn i pakkemaskinen.

 

Turen går videre gjennom gangene og inn på et stort rom med flere ansatte, men også mange maskiner. Her klargjøres ­pakke­maskinene som hver dag spytter ut flere hundre meter med ferdigpakkede ­multidoser som skal ut til pasienter i hele Norge. 

— Dette er et av de fire produksjons­rommene vi har på avdelingen. I hvert produksjonsrom har vi to team som er ­organisert med en teamleder og personalleder for de som jobber her. 

Automatikk i høygir

Avdelingslederen forteller at pakke­maskinene blir fôret med pakkefolie og fargebånd som sørger for at riktig skrift blir trykket på posene. Prosessen foregår automatisk.

— Inne i maskinen er det 400 kassetter med legemidler som er ferdigfylte. Det er de mest frekvente legemidlene som er i ­kassettene. Når det skal pakkes til en ­pasient, og tablettene er i disse kassettene, er det motorer som begynner å snurre og gå under kassettene slik at tablettene ­ramler ned og havner i riktig pose. Dermed blir posene forseglet og kommer ut av ­maskinen. Slik fungerer selve hovedprosessen. 

Ferdig produkt Apokjeden Dosepakking
FERDIG PRODUKT: Etter å ha gått gjennom den automatiserte pakke­prosessen og kontroll, får pasientene ferdig pakkede doser i remser med god informasjon om hvilke legemidler som skal tas når.

Men det pakkes naturlig nok mer enn 400 forskjellige legemidler ved multidosepakkingen.

— Vi må også legge en del tabletter manuelt i brett som deretter mates inn i pakkemaskinene. Dette dreier seg om mer lavfrekvente legemidler.

Lange plukker opp en tykk rull med ­ferdigpakkede multidoser som ligger klare til forsending i en av de mange blå kassene i lokalet.

— Med en slik ordning blir det veldig lett å dele ut medisinene. Teksten som står på er helt selvforklarende, og skal ikke skape tvil verken hos sykepleier eller pasient.

Selv om systemet i det store og det hele er rimelig sikkert, kan det også under ­multidoseproduksjon oppstå feil der ­legemidler havner i en pose de ikke skal. Derfor  er neste steg i produksjonen en ­kontroll av alt som er produsert. Store ­maskiner i en annen ende av lokalet ­skanner og sammenlikner det faktiske innholdet i multidosene med det teoretiske innholdet, altså hva som faktisk skal være i de små posene pasientene får.

— Dette sammenliknes på bakgrunn av antall tabletter i posen og omkrets på tablettene. 

Når multidosene er ferdig pakket, ­fraktes de til forsendingsrommet, som deretter sørger for at over 800 000 tabletter hver dag kommer ut til Apotek 1s stadig økende masse av multidosekunder.

Effektiv løsning

Farmasøyten mener det er en klar grunn til at flere og flere kommuner velger å gå over til en slik løsning.

— Den viktigste grunnen er ­kvaliteten på pakningene. Vi klarer å levere et ­produkt som er korrekt, og det er ­umulig å gjøre det like godt uten de ­tekniske hjelpemidlene vi har til ­rådighet. Dersom ikke vi pakker multidose, så må ­sykepleierne pakke manuelt i dosett. Dersom sykepleiere i dag skulle lagt de legemidlene vi pakker i dosett, så måtte vi «linet» opp 500 sykepleiere her for å gjøre den jobben, hvis vi sier at de bruker et kvarter på hver dosett. 

Hun forteller at avdelingens over ­hundre ansatte kan være ufaglærte, ettersom de får all opplæring her. 

Utsending Apokjeden Dosepakking
UT I VERDEN: Ferdig pakkede ­kasser med multidoser sendes ut fra ­forsendingsrommet til Apotek 1s ­tusenvis av multidosepasienter.

— Dermed frigjør vi arbeidskraft i sykepleierne, som kan komme til å bli mangelvare i Norge fremover. Jeg vil tro at dette er en viktig grunn til at mange kommuner begynner med multidose, og vi ser at dersom en kommune først har kommet i gang med dette systemet, så returnerer de aldri tilbake til dosett. Det blir utenkelig, sier avdelingslederen.

Lange understreker at multidose ikke løser alle problemer, og at kommunene fortsatt må ha gode rutiner i forhold til å vite at pasientene står på de riktige legemidlene.

— Men multidose er et ­veldig godt hjelpemiddel for å få god ­legemiddelhåndtering i kommunene.

(Publisert i NFT nr. 9/2016 side 16-20)