Siden 2012 har Apokus laget e-læringskurs og samlingsbaserte kurs til landets apotekansatte. I sommer lanserte de også Apokus:Live hvor de presenterer aktuelt fagstoff, kortfattet og på direkten.

— Egentlig så var det noe vi hadde tenkt på en stund. Vi så et behov for en opplæringsmetode og en kanal for å nå ut litt raskere med aktualitetsting eller ting som vi kanskje normalt ikke ville laget et kurs på, men som er spennende og viktige tema for ­apotekansatte, sier konstituert daglig leder Elin ­Rugnes Andersen.

— Og så var det rett og slett pandemien. Da alt stengte ned, ble jo alle arrangementer for apotek­ansatte avlyst. Så etter påsken, da det verste sjokket hadde lagt seg, kastet vi oss rundt og planla, legger hun til med et smil.

Les også: Kursgjennomføringer i apotek øker kraftig

Flying start

NFT møter Rugnes Andersen og utviklingsfarmasøyt Christine Frigaard en tidlig morgen i Apokus' lokaler på Majorstua i Oslo. De har funnet ut at travle apotek­ansatte har best mulighet til å se på sendingen tidlig om ­morgenen. De er i full gang med å forberede sin fjerde live­sending, men har tid til å forklare litt innimellom.

Med kunnskap, teknologi, utstyr og kontakt med fagfolk godt fundamentert i e-læringskursene tok det ikke lang tid å klargjøre for webinar, og første sending gikk i juni. Aktuelt nok valgte de korona som tema.

— Også ble det veldig godt tatt imot, sier hun og forteller om god deltakelsen, både i form av påmeldte, seere som så det direkte og påmeldte som har sett det i etterkant.

— De første webinarene lå på over 300 påmeldte, også var det kanskje mellom 150 og 200 som var påkoblet på direkten.

De fikk også mye gode tilbakemeldinger, både under webinarene og i etterkant og er strålende fornøyd med satsingen.

— Jeg føler vi har fått litt sånn flying start. Så lenge interessen holder seg så god som den har vært, så er det den viktigste tilbakemeldingen til oss, sier hun og opp­lyser at de planlegger to webinarer til i 2020 og antakelig fortsette med webinarer med eller uten korona.

Forenkler og tydeliggjør budskapet

Vi sitter på møterommet og snakker når dagens sending starter. På andre siden av lokalene sitter designansvarlig Miriam Sørli Onarheim og grafisk designer Kine Frydenberg på ett rom og styrer teknikken. De har også stått for det visuelle uttrykket, noe Apokus legger mye vekt på.

— Det er et veldig viktig samarbeid mellom fagpersonen og de grafiske designerne. Det handler om hvordan vi forenkler og tydeliggjør budskapene, sier Rugnes Andersen.

Utviklingsfarmasøyt Solveig Vist er dagens programleder og planlegger innholdet sammen med den inviterte fagpersonen i forkant av opptaket, ønsker velkommen og styrer chatten.

Fag, teknikk og design i skjønn forening: Apokus legger stor vekt på å kommunisere faget på en god måte. Design­ansvarlig Miriam Sørli Onarheim (f.v.), grafisk designer Kine Frydenberg og utviklingsfarmasøyt Solveig Vist ­samarbeider tett om produksjonen.

Farmakogenetikk

Dagens tema er farmakogenetisk testing og Rugnes Andersen forklarer at de prøver å velge tema som er aktuelt for apotekansatte. Farmakogenetikk kommer i kjølvannet av e-læringskurs om anti­depressiver. De mener det er en viktig problemstilling, men hadde ikke rom til å belyse det i kurset.

— Så da tenkte vi det kunne være fint å følge det opp med et webinar og gå litt mer i dybden på det.

Profesjonelt: Tore Haslemo setter stor pris på den ­profesjonelle for­midlingen Apokus tilrettelegger for.

Farmasøyter bør kjenne genvariasjonene med stor effekt på legemidler

Tore Haslemo fra Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, er invitert til å snakke om temaet.

Han forteller blant annet at det er varierende kunnskap om farmakogenetikk både blant forskrivere og pasienter og at ansatte i apotek som får spørsmål fra kunder om genetikken og legemidlene de skal hente, bør utøve forsiktighet.

— Hvis en føler at en mangler informasjon og er usikker, så bør man snakke med legen, og legen kan konferere med et laboratorium eller spesialist, sier han og legger til at det kan være et poeng å ta for seg legemidlene en vet får store utslag av genetiske forskjeller.

— Når noen skal starte på Plavix for eksempel, da ville jeg definitivt gjennomført en farmakogenetisk analyse først, og det gjelder jo for en god del andre legemidler og terapiområder. Pasienter med alvorlige psykiske plager eller hjertesvikt som skal starte med omfattende legemiddel­behandling, vil kunne ha nytte av en farmakogenetisk test.

Les også: Tore Haslemo: Teamfarmasøyten

Glad for å jobbe med profesjonelle formidlere

Etter sendingen er Haslemo fornøyd, og han er glad for å bli invitert til å holde foredrag.

— Jeg synes det er veldig bra. Dette er jo litt sånn nerdegreier, så det er en viktig del å ha dialog med ulike helsepersonell, mener han.

Mange leger vet ikke nok om feltet og undervurderer effekten, mens en del pasienter overvurderer den. Derfor synes han det er strålende å få mulighet til å få presentert balansert informasjon til apotekansatte og farmasøyter.

Han er også rundhåndet med skryt til webinar­produsentene.

— Jeg er veldig glad for å få jobbe med dere som er profesjonelle på formidling og driver kvalitetssikring. Det har vært kjempegøy å jobbe med dere, sier han blidt til de enda blidere mottakerne av skrytet.

Debriefing: Etter sendingen diskuterer Elin Rugnes Andersen og Christine Frigaard hvordan det fungerte med Tore Hoslemo. 

Mer opplæring for mindre penger

Apokus startet virksomheten i 2012, etter en prosjektperiode for å utrede behovet for et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter. Apotekaktørene ønsket seg en mulighet til å effektivt legge til rette for faglig opplæring av sine farmasøyter og apotekteknikere etter samme standard.

— De så at det å lage e-læringskurs er en tidkrevende prosess, men når det først foreligger, er det relativt lett å distribuere til mange. Når man går sammen som bransje og legger pengene i en pott, så kan man lage kurs på flere ulike tema som alle trenger. Man får mer opplæring for de samme pengene ved å gå sammen, understreker Rugnes Andersen som sammen med Frigaard har vært med fra starten.

Les også: Tenner farmasøyter med stafett

Uvanlig satsing

Rugnes Andersen tror Apokus er et ganske unikt opplegg.

— Jeg tror det er få bransjer som har så ambisiøs satsing i fellesskap på hvordan holde sine ansatte oppdatert.

Apokus er mest kjent for kursvirksomheten, men de gjør også forsknings- og utviklingsprosjekter for Apotekforeningen som eier selskapet sammen med Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi. Apokus har blant annet hatt ansvar for å utvikle og dokumentere effekt av tjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning.

For tiden jobber Apokus med å utvikle et stort opplæringsprogram for nyansatte farmasøyter som enten har sin utdanning fra utlandet eller har jobbet mange år i andre bransjer. De ser også for seg at det kan brukes som del av praksis.

— Det skal gi innblikk i det viktigste du trenger å vite når du jobber i norske apotek, sier Frigaard som legger til at det er fullfinansiert av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.

(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 6-9)