På Norges veterinærhøgskoles enorme campus i Oslo treffer vi Marit Bangen, cand.pharm., dr.scient. og daglig leder av VETLIS og professor Nils Søli ved ­fagseksjon for farmakologi og toksikologi. Begge brennende engasjert i faget og med mye på hjertet. Vi får begynne ved begynnelsen, altså opp­starten av VETLIS.
— Den gang RELIS ble opprettet ­arbeidet man i kulissene for å starte en ­tilsvarende tjeneste på veterinærsiden, ­forteller Bangen.
Hun deltok selv i oppstarten av landets første RELIS.
— Arbeid med blant annet database­systemer og kvalitetssikringsrutiner sto den gang sentralt, minnes Bangen.
Sammen med Kari Grave og Nils Søli arbeidet Bangen for å få finansiert VETLIS.
— Vi måtte tenke landsdekkende ­fremfor regionalt for å få til noe på veterinær­feltet, men målsettingen var den samme, sier Søli.
Etter å ha gått tomhendte fra både helsemyndigheter og dyrehelsemyndig­heter fikk VETLIS sitt økonomiske fundament fra Norges Apotekerforening.
— Vi ble finansiert av Norges Apoteker­forening de første fem årene, hadde så et mellomår hvor vi samlet finansiering litt her og der før vi kom inn under Helse- og omsorgsdepartementet i 2001, forteller Søli og Bangen.
Dermed er regnestykket rimelig greit, VETLIS så dagens lys i 1995.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 9/2012 side 6–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.