Lokal produksjon:Nærhet til markedet er viktig i Fresenius-konsernet.

På en bakketopp utenfor Halden ­ligger Fresenius Kabis norske fabrikk. Fra innfartsveien til byen ser den relativt beskjeden ut, men kommer du deg opp i luften er det et imponerende anlegg som kommer til syne. Fabrikken produserer vannbaserte legemidler til ­infusjon, ­injeksjon, skyl­­ling og desinfeksjon i plaste­mballasje til det nordiske ­markedet, og fabrik­ken er den eneste kommersielle produsent av infusjonsvæsker i Skandi­navia. Døgnkontinuerlig drift sikrer levebrødet til over 500 ansatte ved bedriften, og grunnlaget for det hele er, og var, inno­vative infusjonsbeholdere i plast.

Gode lokale forhold
Mens produksjonsarbeiderne er i ferd med å sette lunsjbrettene på plass i kantinen treffer vi Sten Strandberg, farmasøyt og fabrikkdirektør. Svensken, som har en rolig og avbalansert fremtoning – og på mange måter er rolig både på norsk og svensk, forteller om etableringen i Halden.
— Det amerikanske selskapet Travenol hadde tidlig på 70-tallet utviklet verdens første infusjonsbeholder i plast. Denne ønsket man å teste i Skandinavia, og man landet dermed «midt» i Skandinavia, ­nemlig i Halden, forteller Strandberg.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2012 side 6–11.
Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.