Quynh Le har i flere år jobbet som administrerende direktør for Eurofins Havlandet og satt pris på å jobbe med veterinærmedisin, rettet mot havbruk. For å beholde en fot innenfor produksjon og humanlegemidler har hun hatt en bistilling på Universitetet i Bergen og undervist farmasistudentene i galenisk farmasi. Hun har alltid vært aktiv innen forskjellige typer hjelpearbeid, og da koronapandemien kom for fullt, meldte hun seg til å stå som beredskap i apotek, men kjente at hun gjerne skulle bidratt enda mer.

— Jeg kommer fra en stilling som innebærer ­farmasi, men er avgrenset til veterinær, og jeg kjente på meg den tiden der at nå skulle jeg kanskje ha jobbet med humant, ikke sant, smiler hun.

— Så da den stillingen der ble utlyst, kjente jeg litt at den ropte på meg, vedgår hun og legger til at hun også gleder seg til å jobbe mer sammen med farmasøyter. I Havlandet er hun eneste farmasøyt.

— Jeg er glad for å få et team som er farmasøyter og snakker samme språk, for det har jeg savnet i min stilling.

Les også: Nytt beredskapslager er som et skylager for legemidler

Viktig oppdrag og store summer

Vi snakker med Le når hun møter prosjektgruppen for beredskapslageret i Bergen i slutten av august. Hun starter som leder fra 1. desember, samtidig som beredskapslageret går over i permanent drift. Frem til da vil hun jobbe ukentlig sammen med prosjekt­gruppen mens hun avslutter sitt arbeid i Havlandet.

— Jeg gleder meg til å komme i gang og sette meg mer inn i det. Jeg ser jo allerede at det blir mye å sette seg inn i, sier hun spent og bekjenner at hun kjenner på ansvaret som ligger i oppgaven.

— Samtidig føler jeg meg trygg på at jeg får et godt apparat rundt meg, og jeg vet at jeg kan få hjelp hvis det blir behov, og det blir det helt sikkert.

Ikke minst kjenner hun på at lageret for primær- og ­spesialisthelsetjenesten har en verdi på 1,6 milliarder kroner.

— Det er bra jeg skal få en controller som skal passe på meg, ler hun.

Les også: Uoversiktlig legemiddelberedskap

Nyttig med næringslivserfaring

Farmasøyt og fagdirektør ved Sjukehusapoteka Vest, Christer Bakke Frantzen, er en av de som har jobbet med oppbyggingen av lageret. Han er ikke bekymret.

— Vi er veldig glade for å få Quynh inn her, sier han og tror de vil få god nytte av all erfaringen hun har bygd opp gjennom flere år i det private næringslivet.

— Det er mye business i dette med de kommersielle avtalene og forvaltningen av dem.

— Og hvis det blir mangel, kan du kanskje gå på universitetet og produsere noe for lagret, sier han og ler.

Foreløpig er alt ferskt, og Quynh Le vil ikke snakke så mye om hva slags tanker hun har for arbeidet med B180 fremover. Det hun vet er at det blir viktig å ha tett dialog med grossist og følge tett hvordan behovene endrer seg og at de må være klar for å endre seg med behovene.

— Jeg tenker at vi må være rustet til at vi hele tiden kan ta imot nye oppdrag.

(Publisert i NFT nr. 8/2021 side 33)