— Kripos ser en bekymringsfull utvikling når det gjelder kjøp og salg av narkotika på nett. Det ser ut til at det er en ny ­målgruppe med unge mennesker som skaffer seg narkotiske stoffer via nett, og at de uten frykt eksperimenterer med ulike stoffer. På nett er det stor mulighet til å være anonym, og man kan på en enkel måte diskutere, kjøpe og skaffe seg narkotika uten å være i kontakt med et tradisjonelt rusmiljø. Det har også vært flere saker i Norge de siste årene med kjøp og salg av narkotiske stoffer på nett hvor kjøp er gjort med nettvalutaen Bitcoin og hvor forsendelsen er fordekte som et brev fra et hotell eller liknende. Opplysninger og saker tilsier at internett brukes aktivt til annonsering, kjøp og salg også i Norge. Bestillingene foregår ofte gjennom ­krypterte online-tjenester som «Silk road» og «Marijuanagrams», men også sosiale medier som Facebook er brukt som ­salgsarena i Norge. Vi sitter ikke med konkrete tall på narkotikakjøp via nett, men ser at det er en økning i salg av syntetiske stoffer (nye ­psykoaktive substanser).

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 12.)