Fakta om Pharmaq

  • 150 ansatte, cirka 120 i Norge
  • Investerte i 2011 cirka 80 millioner kroner i forskning og utvikling som utføres i Norge
  • Leverer helsefremmende produkter med god miljøprofil til den globale akvakulturnæringen
  • Omsatte i 2011 for 417 millioner kroner
  • Forventet omsetning i 2012 på over 500 millioner kroner

Pharmaq leverer mer enn seksti ­prosent av vaksiner til lakse­oppdrettsnæringen i Norge, og vel så det på verdensbasis, ifølge Hanne Christoph­ersen, director regulatory affairs and therapeutics i Pharmaq.
— Vi vet hva vaksiner har betydd for for­utsigbar produksjon og reduksjon i bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen. Dette har vært en avgjørende faktor for næringens eksistens, slår Christophersen fast. 

— Vi satser dessuten stort på utvikling av nye lakselusmidler som er et kritisk ­viktig verktøy for videre vekst i oppdretts­næringen, legger hun til.
Per i dag er Norge, Chile og Stor­britan­nina de største markedene for selskapet, men de er også til stede i Middelhavet, og nå senest med første vaksine som noensinne gjøres tilgjengelig for kontrollert ­kommersielt bruk i Vietnam.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2012 side 10–12. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.