Ivrer for Elverum: Ordfører Erik Hanstad på ­Elverum er en av flere bak den offensive ­satsingen for å redde hjørnestensbedriften. Foto. Kai Hovden.

Elverum inviterer til et vintereventyr med sitt snødekte landskap, men vi er kommet til byen for å snakke om eventyr av et helt annet kaliber. Lokale krefter har satt alle ­kluter til for å redde legemiddel­fabrikken som er en av Elverums ­hjørnestener, og innsatsen ser nå ut til å bli kronet med seier.
Før vi går fabrikk, fremtid og ­produksjon nærmere etter i ­sømmene, avlegger vi ordfører Erik ­Hanstad et besøk. Fra sitt kontor­eksil i ­forbindelse med oppussing av ­Elverums rådhus tar han varmt imot oss, det er tross alt en gladhistorie som skal formidles.
— Vi har hatt en offensiv satsing på næring etter av vi kom i posisjon ved forrige valg, noe som blant annet ­innebærer at næringssjefen har fått økt sin stillingsprosent fra ti til hundre, forteller Hanstad.
Høyremannen ser nå lyst på ­Elverums industrifremtid, men han har også hatt sine utfordringer.

Tung dag

Det er Takeda Nycomeds fabrikk på Elverum som har hovedrollen i ­eventyret, og selv om slutten fremdeles er uviss, er alle piler snudd i forhold til en blytung dag for et par år siden.
— Vi var selvsagt bekymret da vi 2011 fikk høre om eierskifte i ­Nycomed, men fra den nye eieren Takeda fikk vi forsikringer om at de skulle være en langsiktig eier.
Sindige folk fra innlandet er ikke så lette å vippe av pinnen.
— Da oppkjøpet ble kjent, ­inviterte vi den japanske ambassadøren til Norge på besøk til Elverum for å ønske japanerne velkommen. Dette hadde selvsagt ingen innvirkning på Takedas senere vurderinger, og man må være klar over at det er et skarpt skille mellom politikk og forretninger i Japan, sier Hanstad.
— Det var derfor en meget tung dag da Takeda etter kun halvannet år som eier fant ut at fabrikken skulle legges ned, legger han til.
Fabrikken beskrives som en ­utrolig renslig og ryddig hjørnestensbedrift, hvor det har vært trygge arbeidsplasser.
— Det sier vel sitt at den ­ligger midt i et boligfelt, uten at det ­sjenerer noen. Dette har vært, og er, en typisk kvinnearbeidsplass, og den er følgelig svært viktig for oss. Innenfor ­fabrikkportene er det også samlet mye kompetanse innen flere felt, så det opplevdes som et slag i ­ansiktet da nedleggelses­vedtaket kom, ­medgir ordføreren.
Da beskjeden om nedleggelse kom 5. februar 2013, var det rundt 200 ansatte på fabrikken. Den var dermed Elverums største private arbeidsplass.


Handling fremfor fortvilelse

— Jeg bestemte meg umiddelbart for at her skal vi snu oss rundt, ikke legge oss ned og dø, understreker Hanstad.
Allerede på det første møtet hvor omstillingen ble diskutert, ble det vist interesse for å opprette en gruppe som skulle se på hva fremtiden kunne bringe.
— En klar fordel var jo at Takeda ville trappe gradvis ned og først stoppe produksjonen 1. april 2015. Man hadde da over to år på å jobbe med andre løsninger og det ga også håp til de ansatte, som dermed ikke umiddelbart gikk på søken etter ny jobb, forklarer ordføreren.
Dermed har man klart å holde på kompetansen, og produksjonen går fremdeles for fullt.
— Jeg vet ikke hvor mange turer det har blitt til Oslo i forbindelse med dette, og det var tydelig at folk ikke var vant til at man tok godt grep om den videre prosessen så raskt som vi gjorde her. Det medførte mange klapp på skulderen, forteller Hanstad.
Optimismen har hatt en jevn ­stigende kurve på Elverum, og ­stiftelsen av Strandmoen Nærings­utvikling AS 27. februar 2014, hvor 107 av de ansatte på fabrikken er blant aksjonærene, understreker dette. På høsten i fjor ble det kjent at SNU og Takeda hadde kommet til enighet om at SNU kjøper fabrikken på Elverum.
— Det er på sin plass å rose Takeda for deres håndtering av dette. Ifølge selskapets egen filosofi skal de forlate et område med æren i behold, og det har de gjort her på Elverum, under­streker Hanstad.

 

(Saken fortsetter under bildet.)

 


Kompetanse

SNU har fra nyttår fått ny daglig leder, og det er nå farmasøyt Leif Rune ­Skymoen som skal håndtere den ­daglige driften videre.
— Vi har fått inn utrolig flinke folk i selskapet, og Skymoen må kunne betegnes som et scoop, mener ordføreren.
Så langt har kommunen bidratt med hva den har hatt mulighet til ­økomonisk, men Hanstad innrømmer at det ikke er all verden.
— SNU har så langt mottatt ­oppstartmidler på 500 000 kroner av Omstillingsprogrammet, kommunen, fylket og Kommunal- og regional­departementet, og har så langt ­tilsagn på 550 000 i etablerertilskudd fra ­Innovasjon Norge. Selskapet er i ­dialog om ytterligere midler til ­oppstart. Det ble i 2014 nedlagt over 2000 gratis dugnadstimer og man ­forventer minst det samme i 2015.


Samlet politisk miljø

Hanstad er å regne for en sjeldenhet i Elverum, der han sitter på ordførerkontoret.
— Forrige gang Høyre hadde ­ordføreren her var i 1897, forteller han.
Noe må ha skjedd i velgermassen, for Hanstads parti opplevde en ­fremgang fra ni prosent oppslutning i 2003 til trettiseks prosent ved forrige valg.
— Men, det er viktig å understreke at det er bred enighet om å satse på videre drift på fabrikken. Målet var at SNU skulle ha tilgang til fabrikken og dens kompetanse, noe også Takeda ønsket.
Men, hvordan opplevde en fysio­terapeut og ordfører fra Elverum å stå i disse forhandlingene?
— Vel, det var en interessant ­erfaring, og vi oppdaget fort at ­Østlendingen (lokalavisen på Elverum, journ. anm.) leses i både Zürich og Tokyo. I så måte var det svært ­viktig å ha respekt for de delene av avtalen som var og er taushets­belagte. Ut over det er jeg stolt over å ha vært med, og vi har fått et godt resultat, sier Hanstad.
— Det er noe ganske annet å ­forhandle med et internasjonalt ­selskap enn et lokalt grendelag, ­legger han til.
Og, høyremannen påpeker at satsingen har fått støtte fra to ulike regjeringer.
— Vi trenger fremdeles noe ­drahjelp i forbindelse med etableringen, og når det gjelder selve ­prosessen er jeg mest glad for de ansattes ­tålmodighet og det gode samarbeidet vi har hatt, understreker ordføreren.
Det forhandles nå med ulike ­aktører om leieproduksjon i fabrikken.
— Jeg er optimist, men vi må fremdeles ha tålmodighet. Alle de ansatte kan nok ikke få fortsette med det samme som før, men målet er at bedriften skal vokse. Her på Elverum har vi vist kvalitet over tid og god omstillingsevne. Nå er det viktig at også norske myndigheter kjenner sin besøkelsestid og ser hva fabrikken kan tilby, spesielt i beredskaps­øyemed, poengterer Erik Hanstad.

(Publisert i NFT nr. 3/2015 side 8-9.)