Det er fremdeles Takeda ­Nycomeds produkter som ­passerer gjennom fabrikk­lokalene når vi avlegger Skymoen et besøk, men i løpet av våren er det stopp. Og, det er dette skjærings­punktet man ­arbeider iherdig i SNU for at skal forløpe så smidig som mulig.
— Hver arbeidsplass vi klarer å sikre fra sommeren av er en seier, slår ­Skymoen fast.

Invitert inn

Skymoen er ikke så langt fra barndomsbygda når han er på Elverum, og han ble tidlig kjent med initiativet for å sikre videre drift ved fabrikken.
— Ja, jeg var klar over dette, og ønsket selvsagt at det skulle lykkes. På et tidspunkt i fjor fikk jeg forespørsel om jeg ville være med, forteller han.
Skymoen karakteriserer prosjektet som voldsomt spennende.
— Det vi har her er viktig for Norge, for den farmasøytiske ­bransjen og ­selvsagt også for regionen. ­Engasjementet og kompetansen som finnes her er en glede å få ta del i, understreker han.

Oppstart og innovasjon

Vi spør den ferske daglige lederen hva som blir de viktigste oppgavene på kort og lang sikt.
— På kort sikt er det viktig å få på plass nok avtaler til å starte en sunn og god forretning, da med utgangspunkt i dagens utstyr og ­produksjonskapasitet. På lengre sikt har vi en visjon om å være et nasjonalt senter for ­industrialisering av norsk legemiddelinnovasjon. Vi jobber parallelt med å se på nye forretningsområder og roller å bekle i samfunnet, forklarer Skymoen.
Men, først må man altså sikre ­tilstrekkelig etterspørsel for Elverum-­fabrikkens produksjonskompetanse og -kapasitet for å komme i gang.
— Er det noen kontrakter på plass?
— Det jeg kan si er at jeg er optimist, og at vi er i konkrete forhandlinger om leieproduksjon for flere aktører.

Fra null til gull

Takeda takker altså av i løpet av de kommende månedene, noe som ­selvsagt er både tøft og vanskelig for fabrikkens ansatte.
— Da SNU kom på banen, var ­utsiktene at det ville være null arbeidsplasser her innen farmasøytisk industri. Takket være innsatsen fra både ansatte og andre aktører kan vi nå skape et solid antall arbeidsplasser innen ­næringen, konstaterer Skymoen.
Dette mener han er av avgjørende betydning for å ivareta og videreutvikle kompetanse.
— Det er de som så muligheten og bidro underveis som har fått til dette. Håpet er å få det til slik at de om noen år kan se seg stolte tilbake.
— Hvordan har du selv fulgt med på overtakelsesprosessen?
— Jeg har fått med meg ­utviklingen, og for meg, som ønsker å se en sterk helseindustri, var selvsagt ­nedleggelsesvarselet en trist beskjed. Men, nå er tidligere ledere i Takeda Nycomed med på prosjektet, og av 122 aksjonærer er hele 107 ansatte ved fabrikken. Tross all usikkerhet har de satset egne sparepenger og gjort dette mulig. Jeg kan ikke få fullrost deres ­innsats, uten dem ville dette vært umulig.
Styret består av en blanding ­mennesker fra fabrikken og fra andre deler av næringslivet.
— Her har vi blant annet folk som har erfaring med å starte produksjons­bedrifter, og selvsagt folk med ­farmasøytisk kompetanse. Per S. Thoresen er styreleder, og han har selv vært administrerende direktør i Takeda Nycomed i en årrekke, ­forteller Skymoen.

Veldrevet og fremtidsrettet

Vel og bra, men hvordan skal man drive lønnsom farmasøytisk industri i høykostlandet Norge?
— Denne fabrikken er ­allerede ekstremt veldrevet, den er ­vel-
fungerende og fylt av kompetanse. Den har aldri gått bedre enn etter at nedleggelsesbeslutningen ble kjent, både når det gjelder sykefravær og ­produksjon. For oss handler det om å finne nisjer der vi er best, vi vil aldri kunne konkurrere om å levere på lavest pris på de store seriene. Det finnes en lang rekke produkter av mindre volum som skal produseres, så for oss er blant annet fleksibilitet et nøkkelord. Og, det er mange kunder som har andre behov enn å sette pris opp mot ­produksjonskapasitet, påpeker Skymoen.
Han er også klar på at lege­middelselskaper som utelukkende har tenkt produksjonspris også har gjort seg noen dyrkjøpte erfaringer.
— Tillit og etterrettelighet er avgjørende.
— Hva vil du si om ramme­betingelsene myndighetene gir dere?
— Norge satser enormt på ­helseforskning, hele åtte milliarder i året. Det har medført blant annet at vi er i ferd med å bygge en lovende ­portefølje av innovative selskaper. Ettersom det settes inn så store ­ressurser på området, må man evne å tenke hel verdikjede. Altså, norske innovasjoner må kunne tas hele veien fra idé til kommersialisering i Norge. Der kan vi være en god partner, mener Skymoen.
Han trekker dessuten frem viktigheten av å bevare kompetanse i landet, også i beredskapsøyemed.
— Her kan vi helt klart samarbeide med myndighetene.
— Hva med politisk forståelse for både viktigheten av å kunne kommersialisere norsk innovasjon og ivareta legemiddelberedskap?
— Alle ønsker at vi skal få dette til, og så er det nok en del prosesser hvor ­velvilje alene ikke er nok – det vil også kreve ­handling. På politisk nivå må man ­anerkjenne at denne kompetansen må bevares i landet. Det vil også bety bedre leveringssikkerhet på ­legemidler og ­vaksiner for norske ­pasienter, at vi kan tenke fullstendig ­verdikjede og være en ­motvekt til utflagging av ­arbeidsplasser når innovative legemiddelfirmaer skal ut på verdensmarkedet.

Godt utstyrt

Greit, men hva kan SNU tilby når ­produksjonslinjene er ryddet for Takeda Nycomed-produkter?
— Per i dag er fabrikken spesialisert på flytende legemidler av ulike slag. Det mest avanserte vi har er en blow-f­ill-seal-­teknologi. Dette er svært fremtidsrettet, og innebærer at man støper, fyller og ­forsegler legemiddelbeholderen i en og samme operasjon. Dette er velegnet blant annet for sterile legemidler og vaksiner, fremholder Skymoen.
Det er altså snakk om spesialkompetanse, og Elverum-fabrikken er blant de ledende på dette feltet i Europa.
— Samtidig er dette en fabrikk som har eksistert siden 70-tallet, og den har ­produsert hele spekteret av legemidler. Stort sett er det de samme menneskene som er her i dag, og det er ­illustrerende for ­kompetansen arbeidsstokken ­besitter. Noe av ­produksjonsutstyret fra tidligere tider står også her ­fremdeles, og disse ­faktorene er selvsagt med i fremtidsplanene, ­understreker Skymoen.
Den nyansatte daglige lederen ser lyst på fremtiden som skal skapes på Elverum.
— I den forbindelse ønsker jeg å berømme alle ansatte på fabrikken, lederne i Takeda Nycomed, det politiske miljøet lokalt og myndighetene for den positive ­innstillingen og engasjementet. Alle ønsker at vi skal lykkes, ­avslutter Leif Rune Skymoen.

(Publisert i NFT nr. 3/2015 side 10-12.)