I kantinen på fabrikken har de ansatte fått besøk av en gammel kjenning. Thoresen var admini­strerende direktør i Takeda Nycomed, da selvsagt med noe variasjon i ­navnet på virksomheten, i nær elleve år. Vi spør han hva Elverum-fabrikken er for ham.
— Jeg har et godt forhold til ­fabrikken. For meg representerer den pågangsmot, stå på-vilje, leveringsdyktighet og høy ­kompetanse, sier styrelederen.

Fremtidstro

— Fabrikken har tjent penger og gått med overskudd lenge, det er ikke derfor Takeda Nycomed har valgt å trekke seg ut. Selv har jeg sterk tro på fremtiden her på Elverum, produk­sjonen og leveringsgraden har aldri vært så god som den er i dag, ­understreker Thoresen.
Nå gjelder det å få produksjons­kontrakter på plass slik at oppstarten kan finansieres.
— Vi begynner å nærme oss, og det er mange som ønsker å være med. Men, da er det svært viktig å skaffe eierkrefter som ­tenker ­langsiktig. Dette skal bli en ­bære­kraftig ­virksomhet inn i fremtiden, slår han fast.
Ifølge Thoresen er timingen bra.
— En del av de større legemiddel­selskapene ser seg om etter kontrakts­produsenter som kan ­hånd­-
tere mindre serier på en ­fleksibel måte. Det er jo slik at ikke alt av legemidler må komme fra Kina eller India, her på Elverum kan vi tilby ­kortreisthet i kombinasjon med kvalitet.

Produksjon og beredskap

I likhet med daglig leder Skymoen, er også Thoresen opptatt av ­kombina­sjonen av å kunne produsere kommersielt og tilby både kompetanse og kapasitet i beredskapsøyemed.
­— For oss er det viktig at det nå tas raske beslutninger, og at vi er godt orientert i virkemiddelapparatet. Det er en tendens fra myndighetenes side å gripe til EØS-­bestemmelsene i slike sammenhenger, men det finnes måter å nå frem på uten at disse ­stikker kjepper i virkemiddelhjulet, mener Thoresen.
For norske pasienter er beredskapen og kompetansen Elverum kan representere av stor betydning, ifølge styrelederen.
— Folkehelseinstituttet legger ned sin ­vaksineproduksjon, og man kan jo tenke seg at dette ­utstyret flyttes hit. Helse­direktoratet har sett ­forsyningsproblemet, vi er tross alt kun fem millioner ­mennesker så for store utenlandske ­aktører er ­spesialprodukter i små serier uinteressant – en ­utfordring ­sykehusapotekene kjenner på, sier Thoresen.
— Samtidig er jeg opptatt av det ­innovative miljøet, som for eksempel Oslo Cancer ­Cluster representerer. Det er enklere for medlemmene av denne og liknende klynger å ­kommunisere med et norsk selskap om småskalaproduksjon enn med utenlandske produsenter. Lykkes man med dette, ligger veien mot ­stor­skalaproduksjon i Norge åpen, legger han til.
Thoresen mener det er på høy tid at ­farmasøytisk og medisinsk forskning blir ­flinkere til å kommersialisere sine oppdagelser.
— Innen oljeindustrien har vi rik og god erfaring med dette, så nå må andre felt følge etter. Tiden er moden for å se på hva vi kan gjøre i Norge, slår han fast.

Ut av startblokken

Styrelederen kan røpe såpass mye som at SNU er på oppløpssiden når det gjelder å signere første leieproduksjonskontrakt.
— Vi har et avtaleutkast på bordet, så det er opp til oss å hale den i havn. I tillegg har vi to–tre andre avtaler på trappene. Men, vi trenger fremdeles all den støtten vi kan få, konstaterer Per S. Thoresen.
NFT følger prosessen videre, og håper å kunne komme tilbake med en lang rekke gladmeldinger fra byen med ugle i byvåpenet. På kommunens ­nettside forklares fuglevalget med at uglen er et symbol for visdom og undervisning. Selv om man da pekte på Elverum som skolesenter, er det vel også et passende valg med tanke på legemiddelfabrikken som nå går en ny vår i møte.

(Publisert i NFT nr. 3/2015 side 13.)