Holtan Palm har 27 år bak seg i farmasøytisk industri og har jobbet både med produktutvikling og Regulatory.

— Pfizer har stor nytte av farmasøyter. De har basiskunnskap i alt fra farmasikjemiske fag, toksikologi, farmakologi, klinikk, lov og regelverk og apotek til ikke minst en helt nødvendig, grunnleggende kvalitetstankegang. Dette er nyttig uansett hvilken spesialisering de velger.

— Legemiddelindustrien er gjennomregulert på alle områder. Det er derfor viktig at evnen til å tenke kvalitet, sporbarhet og dokumentasjon sitter i ryggmargen på de ansatte som skal jobbe videre med GMP, GDP eller GCP, sier hun.

— Farmasøytenes nettverk er også viktig for Pfizer. Vi utgjør et lite fagmiljø, men kjenner folk i hele legemiddelbransjen: myndigheter, apotek, grossister, små norske firmaer, generikafirmaer og andre datterselskaper. Dette gir en uvurderlig bransjeforståelse, mener hun.

Pfizer har i dag 19 farmasøyter, hvorav fire er reseptarer. Du finner dem i de fleste avdelinger, på alle nivåer og i alle typer stillinger.

— Typiske arbeidsoppgaver for farmasøyter i et datterselskap som Pfizer Norge er planlegging, søknad og monitorering av kliniske studier i samarbeid med kliniske miljøer, bivirkningsrapportering, regulatorisk saksbehandling og kommunikasjon med Statens legemiddelverk, refusjonssøknader, medisinsk informasjon, medisinsk rådgivning, produktklager, kvalitetsarbeid og salg og markedsføring, forteller Holtan Palm.

— Uansett avdeling kreves et nært samarbeid på tvers av funksjoner, legger hun til.

Men selv om hun ikke får skrytt nok av sin egen faggruppe, mener registreringssjefen det aller viktigste for et farmasøytisk firma er tverrfaglighet og en god balanse av ulike utdanninger og mennesketyper som utfyller hverandre.

— Jeg har selv erfaring fra en tidligere arbeidsplass der vi var flest farmasøyter og «lykkelige» i vår likhet. Så fikk vi inn to sivilingeniører. Det medførte et enormt løft for avdelingen – nettopp fordi vi utfylte hverandre, fikk nye ideer og dermed en helt ny dynamikk i avdelingen.

— Det er dette som gjør det så spennende å jobbe i industrien; den består av så mange ulike bakgrunner og mennesketyper, sier hun.

(Publisert i NFT nr. 4/2010 side 14.)