Trønderpia Kari Folde Bårdstu er en av Pfizers unge og lovende farmasøyter. Etter at hun fullførte sin cand.pharm.-grad i 2006, jobbet hun som provisorfarmasøyt ved to Vitusapotek i Oslo før hun hoppet over i industrien i 2008.

— Jeg ville prøve noe annet enn apotek, og da gjerne industrien, forteller hun.

At valget falt på Pfizer var relativt tilfeldig:

— Jeg visste ikke mye om norsk farmasøytisk industri før jeg begynte her. Og lite om Pfizer, utenom at det er et stort selskap, om legemidlene de har i apotek og at de har rykte på seg for å ha et godt arbeidsmiljø.

Hun understreker at både industrien og utdanningsinstitusjonene har en vei å gå når det gjelder å informere kommende farmasøyter om de mange karrieremulighetene som finnes, også i industrien.

— Da jeg var ferdig utdannet farmasøyt, visste jeg mye om apotekbransjen og hvordan farmasøyter jobber i apotek. Når det gjaldt industrien, fikk vi inntrykk av at de fleste muligheter til jobb der, var som legemiddelkonsulent.

— Så viser det seg at det er mye mer!

Folde Bårdstus første møte med industrien ble et engasjement i Pfizers Regulatory Affairs-avdeling. Der har hun ansvar for å følge opp enkelte av selskapets produkter.

— Vi er involvert i søknader om markedsføringstillatelser, nye indikasjoner og regulatorisk vedlikehold av markedsførte produkter, tar imot reklamasjoner av produktene, følger dem opp mot Legemiddelverket og har ansvar for preparatomtaler og utforming av pakningsvedlegg. Arbeidet innebærer nært samarbeid med regulatorisk hovedkontor i Storbritannia, fabrikker og tverrfaglig samarbeid lokalt.

— Denne jobben er slik sett mye mer variert enn hva apotekjobben var. Der ble det mye kundebehandling.

Men fra mai får Folde Bårdstu bruk for apotekerfaringen sin. Da går hun over i stillingen Fagansvarlig apotek i Etablerte produkter-avdelingen, en kommersiell stilling.

— Jeg skal jobbe mot apotekene med å utvikle e-læringsprogram og arrangere fagmøter for farmasøyter i apotek for å øke kunnskapen om Pfizers legemidler og riktig legemiddelbruk.

— Ofte er det slik at de som ønsker å jobbe innen markedsføring går gradene fra legemiddelkonsulent og oppover, men vi har også svært gode eksempler fra Pfizer der farmasøyter har startet i Regulatory og gått over til Marked. Regulatorisk bakgrunn er en nyttig start og gir en basiskunnskap som er svært nyttig også hvis man ønsker å jobbe med markedsføring, informerer sjefen hennes, Reidun Holtan Palm.

Og i fremtiden har Kari Folde Bårdstu lyst til å lære mer om nettopp markedsføring og andre deler av Pfizers forretninger enn det strengt farmasøytfaglige.

— Jeg er veldig farmasøytfaglig bevisst, men trenger nytt påfyll for å trives. Det får jeg her.

— Dette er noe av det som gjør jobben i Pfizer givende for meg; muligheten for videreutvikling. Ledelsen følger oss opp på en veldig stimulerende måte; lytter, er åpne. Det betyr noe for arbeidsgiveren min hva jeg ønsker videre – hvilken retning jeg ønsker å utvikle meg. Også i praksis.

(Publisert i NFT nr. 4/2010 side 15.)