— Vi er ikke en veldig stor, men en veldig viktig arbeidsplass for farmasøyter, sier avdelingsdirektør og cand.pharm. Per Olav Kormeset.

Med fartstid fra februar i år mener han det er i tidligste laget å komme med programerklæringer for fremtiden, men det er liten tvil om at Giftinformasjonens arbeid er minst like aktuelt i dag som da det hele startet.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2011 side 18–21. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.