Clusteret, eller klyngen om du vil, ble etablert i november 2006 som en forsknings- og industriklynge ­dedi­kert til kreftbehandling og diagnostikk.

— Initiativtakerne, Jónas Einarsson og Kaare R. Norum, ønsket at Oslo Cancer Cluster raskt skulle få status som Norwegian Center of Expertise (NCE). Dette sikret langsiktig og stabil finansiering, forteller administrerende direktør Tone Yrvum.

I løpet av kort tid fikk klyngen internasjonal anerkjennelse.

— Ikke minst på bakgrunn av kreftforskning gjennom 80 år på Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo (UiO), kommenterer direktøren.

I dag består Oslo Cancer Cluster av over 60 medlemmer hovedsakelig fra Oslo-området, men klyngen har også medlemmer fra andre deler av Norge i ­tillegg til Skandinavia og Skottland.

Naturlig samling
Yrvum forklarer at opphavet til Oslo Cancer Cluster er sterkt knyttet til Radiumhospitalet.

— Sykehuset er svært anerkjent internasjonalt, både på grunn av forskningen som utføres og for å omsette denne til behandling. Forskningen ved Radium­hospitalet har gitt «spin-offs» som per i dag er stjernene innen klyngen.

Tidligere var det Radiumhospitalets forskningsstiftelse som hadde ansvaret for å kommersialisere forskningen ved sykehuset. Nå har Technology Transfer-­kontoret, Inven2, overtatt den ­rollen. De har ansvar for å kommersialisere ideer fra hele Oslo universitetssykehus og for Universi­tetet i Oslo.

— Har dette gått på skinner fra første stund?

— Vi prøver og feiler innen prosjekter slik som alle andre. Men det var nok et behov der fra oppstarten av. Klyngen var på mange måter der fra før av, og ­initiativtakerne har hele tiden vært flinke til å forankre Oslo Cancer Cluster opp mot politikerne. Tidspunktet var også riktig. Kommersialisering, biotek og bedre kreftbehandling og diagnostikk har vært klare mål, forteller Yrvum.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 11/2011 side 6–11. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.

Les også intervjuer med Tone Otterhaug i Lytix Biopharma AS, Agnete Brunsvik Fredriksen i Vaccibody AS ogSigrid Lise Fossheim i Clavis Pharma ASA, side 12–15.)