Spennet i virksomheter som knytter seg til, og har nytte av, Oslo Medtech er stort. Felles for dem er innovasjon, idérikdom og et ønske om å nå ut med sitt produkt.

— Det er et stort behov for denne typen teknologi i samfunnet. Da fundamentet for Oslo Medtech ble lagt på våren 2009, så vi at bedrifter og kompetansepersoner ikke kjente til hverandre. Bransjen var fragmenter, sier Myhre.

Hun understreker at innovasjon og utvikling av nye produkter er et tungt og vanskelig løp.

— Bedriftene hadde dermed behov for å ha noen å rådføre seg med og trekke veksler på.

Potensial
En analyse av bransjen ved oppstart av clusteret viste et stort potensial, men også en bransje med «hull og mangler» i verdikjeden.

— Regjeringen har sett utfordringene innen helsesektoren når det gjelder økende antall eldre og personer som rammes av store folkesykdommer, behovet for samhandling mellom sykehus og kommuner, og kostnadsøkninger. Norge har mye medisinsk og teknologisk kompetanse i både helsesektoren og næringslivet som kan anvendes for å dekke noen av disse behovene. Med disse utfordringene følger med andre ord også et potensial og muligheter for den medisinsk-tekniske næringen (medtech) i Norge. Men det er behov for utvikling og tilretteleggelse av rammevilkår som stimulerer denne næringen, slår Myhre fast.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2/2012 side 6–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.