Grytidlig mandag morgen 13. mars 2023 landet en delegasjon nordmenn i Addis Abeba, Etiopias hovedstad. Delegasjonen besto av totalt ti personer fra Oslo universitetssykehus, Aktiv mot kreft og Farmasøyter Uten Grenser (FUG). Alle tar del i et større prosjekt med formål om å styrke onkologikompetansen i Etiopia. Prosjektet har nå pågått i ti år, og på de årene har rundt 50 onkologer og 70 kreftsykepleiere blitt utdannet og spredt rundt om i landet. Dette er et direkte resultat av det gode samarbeidet mellom Norge og Etiopia.

Prosjektgruppe Etiopia

FUG Norge samarbeider med Oslo universitetssykehus om å bidra i masterutdanningsprogram av kreftsykepleiere tilknyttet Tikur Anbessa Hospital i Addis Abeba. Det er utarbeidet et pensum der FUG bidrar med to ukers farmasifaglig undervisning. Etter planen skal FUG også bidra med praktisk opplæring i håndtering og bruk av kreftlegemidler på sykehuset, estimert til en utreise per år.

Prosjektgruppen består av farmasøyter og andre med interesse, engasjement og kompetanse i håndtering, virkning og bruk av kreftlegemidler. Prosjektgruppemøter arrangeres etter behov, cirka fire møter årlig.

Kilde: fugnorge.no

Et land med store utfordringer

Utsikten fra hotellrommet i Addis Abeba viser store kontraster, fra høyhus til slumområder. Foto: PrivatDet er borgerkrig i Etiopia, og det er kun hovedstaden Addis Abeba som kan regnes som trygg i henhold til Utenriksdepartementets reiseråd. Vi hadde ingen planer om å trosse reiserådet ved denne utreisen og holdt oss lydige i hovedstaden. Vi ble vitne til enorm fattigdom, gatebarn og unge mødre som ber om penger til mat, og falleferdige bygninger. Går man inn på FNs nettsider (www.fn.no/Land/etiopia), ser man at dette er de harde fakta om landet. Etiopia er et land med 120 millioner mennesker og store utfordringer på de fleste områder. Dette gjør at det føles veldig riktig å være der, og kanskje bidra positivt innen vårt fagområde.

FUGs bidrag

Farmasøyter Uten Grenser har hatt ansvar for en liten del av utdanningen av kreftsykepleiere, som koordineres av Oslomet. Undervisningen har bestått av farmakologi og farmakoterapi av de vanligste kreftlegemidlene, bivirkninger og bivirkningshåndtering, samt tilberedning av cytostatika, som i Etiopia gjøres av sykepleiere. FUG har også donert flere sikkerhetsbenker for at tilberedningen skal være så trygg som mulig, både for operatørene og produktets kvalitet.

FUG møtte ledelsen for sykepleierutdanningen ved universitetet i Addis Abeba. Foto: PRivat

En av sikkerhetsbenkene donert av FUG. Wendy Klem undersøker om den er i orden. Sosina (i midten) har vært gjennom masterprogrammet i kreft­sykepleie for noen år siden. Foto: PrivatKonstruktive møter

I år var det ikke nok kandidater til at universitetet i Addis Abeba kunne sette opp masterprogram for kreftsykepleiere, og det ble derfor ingen ordinær utreise med undervisning av Farmasøyter Uten Grenser. I stedet reiste Hanne Wessel Lund, prosjektleder for Etiopia-prosjektet, Ørjan Leiknes Apeland, styreleder i FUG, og Wendy Klem, trofast underviser, ned for å opprettholde og styrke kontakten med Tikur Anbessa (Black Lion) Hospital. I løpet av en ukes tid ble det avholdt mange gode møter med onkologiavdelingen, sykepleierutdanningen og farmasøytene ved sykehuset.

Vi traff flere tidligere studenter fra masterprogrammet, blant annet Mesfin og Sosina, som nå hadde fått roller ved universitetet og på sykehuset. De var med på flere av møtene og hadde et stort engasjement for videre samarbeid med oss. Farmasøyten vi ble kjent med, Atalay Mulu, hadde også store planer for sykehuset og farmasien. Han er en ung, engasjert mann med ideer og forslag, og vi regner med å samarbeide mer med han fremover. Vi har stor tro på prosjektet og gleder oss til videre arbeid.
 


Bli med!
Ønsker du også å bidra? Farmasøyter Uten Grenser tar gjerne imot flere prosjektmedlemmer i Etiopia-prosjektet (se faktarammen). Se også www.fugnorge.no/stott-oss/bli-medlem for hvordan du kan støtte FUG i det videre arbeidet.

(Publisert i NFT nr. 4/2023 s. 30-31.)