Overhalla, av enkelte omtalt som in the middle of nowhere, ligger midt imellom Namsos i vest, Grong i øst, Mosjøen i nord og Trondheim i sør. Her ligger hovedkontoret og produksjonsanlegget til Pharmaq, som representerer en av Norges elleve legemiddelselskaper som produserer virkestoff eller ferdig legemiddel i Norge. Vaksiner til oppdrettsfisk er hovedproduktet.

Et stikk i buken: Ni av ti oppdrettslaks i verden er vaksinert med en Pharmaq-vaksine. Foto: Pharmaq

 

Pharmaq

  • norsk legemiddelprodusent som utvikler vaksiner og nye legemidler til akvakultursektoren
  • eid av Zoetis, et av verdens største veterinærmedisinske selskap
  • har 90 prosent markedsandel innen det globale laksevaksinemarkedet
  • hovedkontor og produksjonsanlegg i Overhalla i Trøndelag
  • administrasjon, forskning og utvikling ligger i Oslo
  • produksjonsanlegg for virusantigener på Kløfta
  • har kontorer i UK, Tyrkia, Canada, Chile, Vietnam og samarbeidspartnere i en rekke andre land
  • produktene markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt Asia
  • har nærmere 400 medarbeidere globalt, hvorav rundt 150 jobber med tilvirkning på fabrikkene i Overhalla og på Kløfta
  • omsatte i 2022 for nærmere 1,6 milliarder kroner, med et driftsresultat på nærmere 773 millioner kroner

Kilder: Pharmaq, proff.no

Dyrevelferd og bærekraft

Ikke mindre enn ni av ti oppdrettslaks i verden er vaksinert med en Pharmaq-vaksine. Bare i fjor solgte selskapet to milliarder vaksinedoser. De aller fleste vaksinedosene blir satt individuelt i buken på hver eneste fisk, og gir beskyttelse mot inntil sju ulike virus- og bakteriesykdommer.

—  Vår påstand er at ved å forebygge og behandle sykdom, bidrar produktene våre til bedre dyrevelferd, matsikkerhet og bærekraftig produksjon. Nøkkelen til at vi har lyktes så godt, er at vi har hånd om hele verdikjeden fra forskning og produktutvikling til registrering, produksjon, salg og markedsføring, sier kvalitetssjef Inger Kvitvang.
All produksjon av Pharmaqs vaksiner til ulike fiskearter verden over foregår i Norge, nærmere bestemt i Overhalla og på Kløfta.

—  Anlegget på Kløfta produserer sterile virusantigener som komponenter til vaksiner, mens anlegget i Overhalla produserer bakterielle antigener og blander, formulerer og fyller de ferdige vaksineproduktene.
I tillegg til vaksiner tilbyr også Pharmaq vaksinasjonsmaskiner, vaksinasjonsservice og rådgivning og analyser innen diagnostikk.

—  Ved å engasjere oss i diagnostikk og selv være til stede på merdkanten, ser vi trender i sykdomsbildet så tidlig som mulig.
Innen oppdrettsnæringen har det skjedd en banebrytende utvikling med bruk av vaksiner for å forebygge sykdom. Ifølge Veterinærinstituttet er antibiotikaforbruket hos lakseoppdrett i Norge redusert med 99 prosent siden 1987.

—  Vi er stolte av vårt bidrag til denne utviklingen.

Stolt: Kvalitetssjef Inger Kvitvang er stolt av Pharmaqs bidrag til utviklingen med bruk av vaksiner for å forebygge sykdom i oppdrettsnæringen. Foto: Kristin Rosmo

 

Ankerfeste i Overhalla

Overhalla er et sted som ikke minner mye om kyst og hav. Her er det jordbruk og skog så langt øyet kan se. Kommunen har knapt fire tusen innbyggere. At fiskevaksineprodusenten fant ankerfeste akkurat her, handler mye om tilfeldigheter.

—  En gang sent på 1980-tallet kjøpte en norsk gründer en lisens for produksjon av en levende vaksine mot soppsykdommen ringorm hos storfe, og trengte produksjonsfasiliteter. Ved en ren tilfeldighet kom Overhalla kommune i kontakt med vedkommende, og inngikk et samarbeid om å tilrettelegge for dette her på Skogmo i Overhalla. Denne produsenten gikk konkurs i 1994, og lokalene ble da kjøpt opp av AL (Apothekernes Laboratorium, senere Alpharma), som trengte nye fasiliteter for sin produksjon av vaksiner til oppdrettsnæringen. En helt ny fiskevaksinefabrikk sto ferdig i 1996.

I 2004 solgte imidlertid Alpharma ut fiskehelsevirksomheten sin, inkludert produksjonsfabrikken i Overhalla. Investorer og ansatte kjøpte da virksomheten, som ble drevet videre av de ansatte sammen med større eiere under navnet Pharmaq. I 2015 ble Pharmaq solgt til dagens eier, det amerikanske legemiddelselskapet Zoetis.
Zoetis er et ti år gammelt selskap som utelukkende konsentrerer seg om dyrehelse. Selskapet har hovedkontor i USA, og var frem til 2013 Pfizers dyrehelseselskap.

—  Zoetis har valgt å beholde navnet Pharmaq, da det er en sterk merkevare. Vi er et selskap i vekst, og har hatt store investeringsbehov. Zoetis har i tillegg til investeringsstøtte gitt oss tilgang til ny teknologi og muligheten til å vokse i nye markeder. Dette har bidratt til at vi nå har et høyteknologisk, biofarmasøytisk anlegg her i Overhalla.

Fyllerom: All produksjon av ­Pharmaqs vaksiner til ulike fiskearter verden over foregår i Norge. Foto: Kristin Rosmo

 

Aseptisk stålkontroll

Det er samme krav til steril produksjon av vaksiner til fisk som til mennesker. Alle produksjonsprosessene hos Pharmaq skjer i henhold til GMP-retningslinjer (Good Manufacturing Practice).

—  Djevelen ligger i detaljene. Produksjonen skal være riktig hver eneste gang. Forbyggende tiltak, prøveuttak og dokumentasjon er en selvsagt del av hverdagen hos oss. En viktig suksessfaktor er gode holdninger hos hver eneste en av de som jobber her.
Produksjon av fiskevaksiner krever tilvirkertillatelse fra Legemiddelverket. Den gis på bakgrunn av regelmessige, fysiske inspeksjoner og kan trekkes tilbake.

—  Vi opplever at dialogen med Legemiddelverket som kontrollinstans er god. Det er også god mulighet for å konsultere dem ved behov mellom tilsynene.
Produktporteføljen hos Pharmaq består av 35 vaksiner mot ulike sykdommer og en kombinasjon av disse sykdommene, som for eksempel pankreassykdom, furunkulose, vibriose og vintersår. Produksjonen omfatter alt fra enkeltkomponent- til sjukomponentsvaksiner. Den aseptiske produksjonsprosessen må planlegges nøye.

—  Bakteriestammene fermenteres i egne fermentorer og inaktiveres deretter med formaldehyd. Antigenene som skal brukes i den aktuelle vaksinen, blandes og formuleres, som oftest i en oljeemulsjon tilpasset den enkelte fisketype, til den ferdige vaksinen. Vi tar ut prøver som blir testet gjennom hele produksjonsprosessen.
Til slutt testes hver eneste batch av vaksine ut på levende fisk for å dokumentere at vaksinen har effekt. I den forbindelse har Pharmaq et tett samarbeid med VESO Aqualab i Namsos.

—  Vi jobber også med å utvikle alternative testmetoder for å begrense bruken av fisk i testsammenheng.

Stålkontroll: Rune Rennemo og Anne-Britt Grongstad holder styr på blande­tankene inne på formuleringsavdelingen. Foto: Sigurd Mølnvik Ellingsgard / Pharmaq

 

Et hav av vekstmuligheter

—  Som selskap har vi valgt å fokusere på fiskehelse, og ikke isolert sett bare på vaksineproduksjon. Pharmaq har kontroll på hele verdikjeden fra forskning og utvikling til produksjon, salg og markedsføring, distribusjon, diagnostikk og vaksinering.
En slik end-to-end forretningsmodell har vært en viktig suksessfaktor for Pharmaq. I tillegg har selskapet skapt en bedriftskultur som stimulerer til fleksibilitet, evne til rask omstilling og stolthet.

—  Noen av årsakene til at vi har lyktes, har vært at vi har hatt evnen til å snu oss raskere enn konkurrentene, at vi har kunnet levere og at produktene har god kvalitet. Vi har nok også hatt en større vekst enn konkurrentene fordi vi kun fokuserer på fiskevaksiner, mens dette markedet for dem utgjør bare en liten del av deres satsinger.
Nitti prosent av oppdrettslaks i verden er vaksinert med Pharmaqs vaksiner. Det sier seg selv at oppdrettsnæringen er i trøbbel hvis produksjonsanlegget i Overhalla ikke får til det de holder på med.

—  Lakseoppdrett foregår primært i Norge, Skottland og i Chile. Laks utgjør kun to prosent av verdens fiskeoppdrett, så det er mye å gå på med tanke på vekst. I dag utgjør vaksiner til laks mer enn 90 prosent av omsetningen i Pharmaq. Fremover ser vi nå på muligheten for å vokse globalt ved hjelp av vaksiner til andre arter enn laks. Med mange års erfaring med forskning og utvikling og nærmere 400 medarbeidere, føler vi oss godt rustet til videre satsing.

Pharmaq på radaren

Fiskevaksinefabrikken i Overhalla er arbeidsplass for nærmere 100 medarbeidere fordelt på avdelinger for kvalitetskontroll, kvalitetssikring, bakterielle antigener, formulering og fylling, teknisk avdeling og logistikk. Nesten alle avdelinger har farmasøytisk arbeidskraft.

— Rekrutteringen går bra, og vi får stadig flere kvalifiserte søkere til stillingene vi lyser ut. Det er mange som helt bevisst søker seg inn i denne næringen, og som har Pharmaq på radaren. Mange av våre ansatte kommer fra Namdalen, men en økende andel kommer fra andre plasser. Det er et godt sosialt miljø her, og folk finner sammen også på fritiden. Vi har vært heldige og fått tak i dyktige fagfolk, til tross for at vi ikke holder til på sentrale Østlandet. Det er en kritisk suksessfaktor for oss, og vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for farmasøyter, fastslår kvalitetssjef Inger Kvitvang.

(Publisert i NFT nr. 9/2023 side 13-16.)