F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Fag

— Apoteker må vurdere den faglige kompetansen

Legemiddelverket: — Så lenge de formelle kravene er i orden er det opp til den enkelte apoteker å vurdere utenlandske farmasøyters kompetanse, sier legemiddelinspektør Jørgen Huse i Statens legemiddelverk.

— Hvilke kompetansekrav stilles og ­hvordan sjekkes søkernes faglige kvalifikasjoner?
— Bare autoriserte farmasøyter har ekspedisjonsrett, som må anses å være et must for å kunne ha bruk for disse farma­søytene i ­apotek. Kravene til å få autorisasjon fremgår av helsepersonelloven med forskrift og for­valtes av Statens autorisasjonskontor for ­helsepersonell (SAFH), sier Huse.

— For farmasøyter som kommer fra land innenfor EØS gjelder gjensidig aner­kjennelse basert på EU-direktiv for helsepersonell. For søkere som kommer fra land utenfor EØS skal det foreligge en konkret, individuell samsvarsvurdering med norsk utdanning.

— Hva gjør dere for å forsikre dere at de faglige kvalifikasjonene er gode nok?
— SAFH må svare på dette. Lege­middelverket gjør ­ingenting, med mindre de søker stilling som driftskonsesjonær. Det er arbeidsgiver som må vurdere om personellet er egnet, enten det dreier seg om norske eller utenlandske. Vi fører tilsyn med at apotek­eierne (eller apotekerne) har en viss kontroll/vurdering utover at de er autorisert.

— Hva med språk, hva slags test/prø­ver/kurs må de igjennom? Er det noen endringer på på trappene når det ­gjelder krav til språkkompetanse for farmasøyter?
— Det finnes ingen formelle krav i lov­giv­ningen ennå. Men vi vet at kjedene rekrutterer med språktester. Når det gjelder eventuelle endringer på området så vet jeg at det kan skje noe på EU-nivå med hensyn til språk, men jeg er ikke kjent med status.

— Opplever dere at arbeidsgivere ­ansetter farmasøyter uten tilstrekkelig kompetanse?
— Ja, det har forekommet. Og da snakker vi språkferdigheter. Men det er sjelden vi kommer borti dette! Den faglige kompe­tansen (og språket) må uansett apoteker vurdere – og det er Helsetilsynet, ikke Legemiddelverket, som er tilsynsmyndighet. (Med mindre det er ­apotekeren selv som er problemet.)

(Publisert i NFT nr. 7–8/2009 side 13.)