Legemidler til barn – hva bør du vite?

Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Barn er heldigvis sjelden alvorlig syke, men sykdomsspekteret er minst like bredt som hos voksne. Barn er en sammensatt gruppe fra sårbare premature til robuste utvokste tenåringer, og legemiddelbehandlingen spenner fra intensivbehandling av premature på sykehus til pasientveiledning av en ungdom i apotek.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 5/2017 side 31.)