F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Sikkerhet for fremtiden

Til sjuende og sist handler dette om vår sikkerhet som legemiddelbrukere.

«Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal tilbringe resten av livet», mente den amerikanske forfatteren Mark Twain (1835–1910).

Endelig er dagen her, merkedagen for hele farmasibransjen: 9. februar 2019. ­Reseptbelagte legemidler som frigis for salg i alle EU/EØS-land etter denne datoen må utstyres med en unik kode og et fysisk forseglingsbevis. Det er et enormt nettverk som er bygd opp i Europa for å hindre at forfalskede legemidler finner veien inn i den legale distribusjonskjeden.

Både industrien og apotekene går ­spennende tider i møte når verifikasjonsløsninger og -system nå tas i bruk. Apotekforeningen melder om at deres medlemmer er godt forberedt på oppgaven. Fellesløftet stiller betydelige krav til de ulike aktørene, det være seg av administrativ eller ­økonomisk karakter. Til sjuende og sist handler dette om vår sikkerhet som legemiddelbrukere. Vi skal være trygge på at potensielle falske lege­midler lukes ut, og da må alle kvalitetsledd og kontrollposter fungere fremover.

Det første symbolske spadetaket er tatt for Livsvitenskapsbygget på Universitetet i Oslo. Nylig satte statsminister Erna ­Solberg seg bak spakene i gravemaskinen og ­markerte starten på det som skal bli ­nasjonens ­største universitetsbygg når det etter planen står klart i 2024. Her skal fremtidens farmasi­studenter få boltre seg, og her skal det samarbeides tverrfaglig innen forskning, utdanning og innovasjon. En gledens dag for alle med hjerte for farmasiens og livs­vitenskapens utvikling.

Er du klar over hvilke goder du har som medlem av Farmaceutene, uansett i hvilken sektor du befinner deg? For privatansatte farmasøyter utenfor apotek vil eksempelvis avtalen med NHO/Norsk Industri være ­aktuell, mens for næringsdrivende farmasøyter er avtalen med Bedriftsforbundet relevant. Les mer om dette i denne utgaven av NFT. Husk at jo flere som benytter seg av tilbudene, desto bedre kort får foreningen på hånden når avtaler skal reforhandles. Farmaceutene – din trygghet inn i fremtiden.


(Publisert i NFT nr. 2/2019 side 5)