F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Oppslagsverk om legemiddel-behandling av barn får 1,8 mill.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å sette av 1,8 millioner kroner til opprettelsen av det åpent tilgjengelige oppslagsverket.

Oppslagsverk om legemiddelbehandling av barn_illusty

Illustrasjonsfoto: Pixabay

STATSBUDSJETTET 2019

Forslaget om bevilgningen er å finne i HODs forslag til statsbudsjett 2019.

«Det foreslås 1,8 mill. kroner til et åpent og tilgjengelig oppslagsverk der man kan finne systematisert og kvalitetssikret informasjon om legemiddelbehandling av barn», skriver de.

Det planlegges et samarbeid med det nederlandske oppslagsverket «kinderformularium» for å få tilgang til informasjon om legemiddelbehandling av barn.

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok skal ha det redaksjonelle ansvar for et slikt oppslagsverk i Norge.