Dette kan eksempelvis være nytt regelverk om bivirkningsrapportering, nye metoder innen legemiddelhåndtering eller praktiske løsninger og utfordringer i hverdagen som farmasøyt. Erfaringer fra arbeid med farmasi i andre land, reisebrev samt korte referat fra relevante kongresser og møter kan også sendes inn.

  • Nyhets- og informative artikler: Inntil 3000 ord. Relevante illustrasjonsbilder kan også sendes med. 
  • Erfaringer fra praksis: Inntil 3000 ord. Relevante illustrasjonsbilder kan også sendes med. 
  • Reisebrev: Inntil 2000 ord. Relevante illustrasjonsbilder er ønskelig. 
  • Kongress- og møtereferat: Inntil 1000 ord. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med.