Leserbrev: Inntil 800 ord.

Kronikk: Inntil 1700 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. 

Perspektiv: Her får innsenderen mulighet til virkelig å gå i dybden på et tema eller en sak som han/hun brenner for. Innholdet bør være allmenngyldig og gjerne tankevekkende. Inntil 3000 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. 

Manuskript sendes til ansvarlig redaktør Hanne Nessing