Det står en økende skare av arbeidsvillige pensjonerte farmasøyter klar til å redusere farmasøytmangelen i apotekene, men i praksis er dette ikke attraktivt lenger. 
             Nina Refsum, leder av Pensjonistforum i Norges Farmaceutiske Forening