Våre valg som helsepersonell har konsekvenser for pasienten, men også for miljø. Vi vet at det grønne skiftet er her for å bli, og når en mer miljøvennlig inhalator anses som medisinsk likeverdig, bør helsepersonell vektlegge miljøhensyn.

Linda Liverød Azimi