Selv tror jeg noe av utfordringen (for ikke å si problemet) ligger i at mange i apoteksektoren er flinkere til å snakke ned enn å snakke opp apotek som arbeidsplass og arbeidsoppgavene som finnes der. Det blir en spiral som trekker nedover i stedet for å dytte oppover. Færre unge farmasøyter ønsker å jobbe i apotek, fordi arbeidsplassen fremstilles som lite attraktiv – som i sin tur gjør det mer krevende å jobbe i apotek. 

Per T. Lund