I forrige uke sendte apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), Pål Espen Johannessen, varsel til fylkeslegen, Arbeidstilsynet og Legemiddelverket om leveranseproblemer og arbeidspress ved apoteket som han mener kan føre til fare for liv og helse. Det utløste tilsyn fra Legemiddelverket.

Nå opplyser Bergens Tidende at samtidig som varselet ble sendt,vurderer Sjukehusapoteka vest, som SiB er underlagt, å si opp Johannessen.

«Tidligere i februar ble apoteksjefen innkalt til et såkalt 15-1-møte, etter arbeidsmiljølovens paragraf om drøfting før oppsigelse.» skriver BT. Det første møtet ble avholdt i forrige uke, mens del to ble avlyst som følge av varselet og tilsynet. 

LES OGSÅ: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse

Apoteker motarbeider instrukser

Ifølge BT skrev administrerende direktør Jon Bolstad i Sjukehusapoteka vest i innkallelsen til oppsigelsesmøtet at Johannessen har motarbeidet instrukser fra arbeidsgiver, gitt villedende informasjon og vist «manglende vilje og evne til å ta styringssignaler og iverksette fattede beslutninger».

Bergensavisen har også omtalt saken. Der sier Johannessen tydelig at han stiller seg uforstående til påstandene og oppfatter det som et forsøk på å sparke ham. 

— Jeg opplever at arbeidsgiver ønsker å kvitte seg med dem som stiller spørsmål ved ting, sier han til BA.

Ledelsen i Sjukehusapoteka vest vil ikke gå nærmere inn på begrunnelsen for å skifte ut apotekeren. 

— Dette er å anse som en personalsak, og det har vi som prinsipp å ikke kommentere, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Bernt Flekke, som uttaler seg på vegne av Bolstad til BT.

De ansatte forsvarer apotekeren

En gruppe ansatte ved sykehusapoteket kastet seg rundt og skrev et opprop til støtte for Johannessen. De ber styret i Sjukehusapoteka vest gripe inn og avslutte oppsigelsesprosessen. 

— Pål Espen har vår fulle støtte. Alle jeg har snakket med, støtter ham, og jeg tror mange kommer til å si opp hvis han slutter, sier avdelingsleder for apotekets publikumsmottak, Gunvor Johnsen, til BT.

Sammen med Oddgeir Selaas, tillitsvalgt for farmasøytene og Marie Romslo, tillitsvalgt for apotekteknikerne, tok hun initiativ til oppropet. 

Sykehusapoteket har 130 ansatte. Johnsen opplyser at de i løpet av halvannen time samlet 50 underskrifter blant de som var på jobb den ettermiddagen.

Ifølge BT står det i oppropet at oppsigelsesprosessen er motivert av at foretaksledelsen «har et ønske om å detaljstyre». Videre står det blant annet: 

«Etter vårt syn gjør Pål Espen Johannessen en svært god jobb, der hans hovedfokus er apotekets og de ansattes ve og vel.»

«Dersom Pål Espen Johannessen blir oppsagt, vil dette være svært uheldig for arbeidsmiljø, faglig forsvarlighet og drift ved SiB»

Styret tar saken på største alvor

Styret i Sjukehusapoteka vest holdt ekstraordinært styremøtet i onsdag kveld. 

I en pressemelding skriver styreleder Trude Marit Risnes at de har diskutert bekymringene og situasjonen, og hvordan dette skal følges opp. 

«Vi kan forsikre om at vi tar dette på aller største alvor», skriver hun.

Stor utskifting ved apoteket

NRK har omtalt saken og trekker frem at det har vært åtte apotekere ved Sjukehusapoteket i Bergen i løpet av de siste 12 årene. 

De har vært i kontakt med to av de tidligere apotekerne. Ingen av dem ville la seg intervjue, men uttrykker støtte til Johannessen.

— Det er den ansvarlege på apoteket sitt namn som blir hefta dersom noko skulle gå galt. Det skulle ikkje få skje på mi vakt, sier den ene til NRK.

Administrerende direktør Jon Bolstad har vært ansatt siden 2017.