Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen, Pål Espen Johannessen, har blitt erstattet av en innleid konsulent i stillingen som apoteker. 

— Et bakholdsangrep, kaller Johannessen det i Bergensavisen.

LES OGSÅ: Legemiddelverket med kritikk av ledelsen i Sjukehusapoteka vest

Straff for å varsle

Johannessen oppfatter det som straff for at han varslet om uforsvarlige forhold ved apoteket. 

Apotekeren er 60 prosent sykemeldt, og det brukes som forklaring fra eierforetaket Sjukehusapoteka Vest. 

— Blant annet lovkravet om at en apoteker skal ha minst 50 prosents nærvær på apoteket, avvikene som må jobbes med og at det er en krevende tid for sykehusapoteket i Bergen med en allerede høy belastning på lederne og medarbeiderne, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Bernt Flekke som ikke vil gå inn på påstandene fra Johannessen på ba.no.

Slik startet saken: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse

Loven ikke noe hinder for å stå i stillingen

Johannessen mener han kan stå i stillingen som apoteker selv om han er sykmeldt, og sier til NRK at han kan være til stede 50 prosent av tiden. Jurist i Norges Farmaceutiske Forening, Jon Ole Whist, mener lovkravet kunne blitt oppfylt uten å byte ut Johannessen.

— Etter apoteklova skal ein kunne ha ein stadfortredar når ei sjukmelding er på maks ein månad. Det kan ein klare sjølv utan å byte ut Johannessen, sier Whist til NRK