Det mekles fortsatt på overtid i tariffoppgjøret mellom Farmasiforbundet i Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, klokken 08.00, fredag morgen, opplyser Farmasiforbindet på sine nettsider. 

— Over 500 apotekteknikere i Boots og Apotek 1 kan bli tatt ut i streik om partene ikke blir enige, skriver Farmasiforbundet.

LES OGSÅ: Apotekteknikerne kan gå mot streik

Forhandlingene mellom partene ble brutt 11. juni i år og problemet er ifølge Farmasiforbundet at arbeidsgiverorganisasjonen Virke ikke vil følge opp enigheten som ble oppnådd mellom partene i 2020. Den gang ble man enige om at det i oppgjøret for 2022 skulle innføres 37,5 timers uke og innføre lovlig praktisering av ulempekompensasjon. I tillegg skulle apotekteknikerne få lønnstillegg i overenstemmelse med resultatet fra frontfaget. 

Hvordan en streik vil påvirke farmasøyter i apotek kan du lese her.