Legemiddelverket har levert endelig rapport etter tilsynene med Sjukehusapoteket i Bergen. Den skarpe kritikken av ledelsen i Sjukehusapoteka Vest blir stående som i den foreløpige rapporten. 

Les mer om rapporten: Legemiddelverket med kritikk av ledelsen i Sjukehusapoteka Vest 

Legemiddelverket avdekket ett kritisk, syv store og fire andre avvik etter tilsynet, men ny styreleder i Sjukehusapoteka Vest, Helge Torgersen, virker ikke spesielt bekymret. Bergens Tidende opplyser at han «ser disse sakene som ferdige». 

Det bekymrer Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) som mener flere av avvikene er omfattende, vil kreve både tid og ressurser å lukke forsvarlig og ikke er i nærheten av å være lukket.

Ingunn Gjerde— Vi er bekymret for at det som kommer frem i BT viser at foretakets ledelse tar for lett på avvikene. Det daglige ansvaret ligger hos administrerende direktør Jon Bolstad, men styreleder Helge Torgersen har ansvar for at Bolstad gjør jobben sin, det synes ikke å være tilfellet her, sier nestleder i Farmaceutene, Ingun Gjerde (bildet).

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

 

Forventer at en lege forstår hvis det er fare for liv og helse

Farmaceutene har sendt bekymringsmelding til styreleder Torgersen. 

«Som styrets leder, og administrerende direktørs oppdragsgiver, er du ansvarlig for at helseforetaket er organisert og ledes slik at driften skjer i henhold til lovverk, og for at pålegg fra offentlige myndigheter etterleves og følges opp på en forsvarlig måte. 

Vi antar også at du, som lege, har en særlig forutsetning for å identifisere, og følge opp, forhold som kan innebære en fare for pasienters liv og helse.» skriver de til Torgersen.

Foreningen har i tillegg sendt bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet, Legemiddelverket, Statsforvalteren i Vestland samt Helse Vest.

LES OGSÅ: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse

Bukken passer havresekken

I brevet til Helse Vest påpeker Farmaceutene at bekymringene ikke blir mindre etter at Helse Vest, som eier Sjukehusapoteka Vest, i samme artikkel i Bergens Tidende opplyser at de ikke har engasjert seg utover å muntlig spørre administrerende direktør Jon Bolstad hvordan tilsynene håndteres. Det mener Farmaceutene er underlig med tanke på at tilsynsrapporten tydelig peker i retning av at foretakets ledelse har et klart ansvar for at situasjonen er som den er.

— Dette fremstår foruroligende passivt fra Helse Vest RHF, og blir som å spørre bukken om havresekken fortsatt er full, sier Gjerde som mener det er avgjørende at en så alvorlig sak blir tatt på alvor.

— Farmaceutene er opptatt av at pasienter og publikum fortsatt skal ha stor tillit til de tjenestene som leveres av farmasøyter og apotekene, og det er derfor viktig at avvik håndteres forsvarlig, og ikke på en måte som er egnet til å svekke tilliten, sier Gjerde.