I 1908 ble apotekerne kastet ut av Norges Farmaceutiske Forening. Med ny apoteklov på trappene i 2000 ble de tatt inn igjen. I den forbindelse ble det etablert et eget forum for apotekere, NFF-D. Da foreningen endret organisasjonsstruktur i 2021, ble NFF-D nedlagt, og Apotekerforum med et større styre ble opprettet.

— Apotekere er en unik gruppe i medlemsmassen. Apotekere kan føle at de står litt alene og det er derfor viktig å ivareta apotekere spesielt, sier leder i Farmaceutene, Urd Andestad.

Hun mener også at apotekere har god og bred forståelse av apotekverdenen, noe som er viktig for foreningen når de utarbeider politikk og gir innspill.

Les også: Apotekerne blir syke av jobben

Syv engasjerte apotekere

Alle apotekere som er medlem av Farmaceutene er også medlem av Farmaceutenes Apotekerforum. I styret sitter Merethe Enstad, Vitusapotek Vestkanten, Mila Løw-Hansen, Vitusapotek Elefanten – Kristiansand, Nuno Marques, Apotek 1 Strømsbusletta, Andreia Pereira, Apotek 1 Bjørkelangen, Erik Pomp, Boots apotek Loddefjord, Bruno Rosa, Apotek 1 Sandnessjøen, og Sidsel Rykken, Boots apotek Linnea.

— I styret for Apotekerforum sitter det syv engasjerte apotekere fra ulike kjeder og ulike steder i landet. De er apotekernes stemme inn mot sentralstyret og gir innspill til hva foreningen bør jobbe med. Dette dreier seg spesielt om å styrke apotekerne som ansatte og styrke foreningens apotekpolitikk, forklarer Andestad.

Hun opplyser at det blant annet var innspill fra Apotekerforum som gjorde at sentralstyret nå har bestemt seg for å jobbe spesielt med arbeidsforhold på apotek, særlig apotekeres arbeidsforhold.

— Apotekere har ansvar for at alle har det bra på jobb, da er det spesielt viktig at de har det bra. Spørreundersøkelsen som allerede er gjennomført, er starten på dette arbeidet.

Tre hovedformål

Apotekerforum har tre hovedformål:

  • skal gi apotekere det hen trenger som arbeidstaker i særlig uavhengig stilling, slik at hen står sterkere i møte med arbeidsgiver
  • gi innspill på foreningens politikk for å styrke og ivareta apotek og apotekeres interesser
  • bidra til møteplasser for apotekere på tvers av kjedene

Noen klare seg bra, andre strever mer

NFT fikk delta på et styremøte i forumet i februar og høre på apotekernes diskusjoner om blant annet ny NOU som Farmaceutenes leder er med på å utarbeide og apotekerundersøkelsen som Farmaceutene har gjennomført.

Apotekerne trives i stillingen, men erkjenner at det det er høyt arbeidspress og at situasjonen varierer mye fra apoteker til apoteker. Noen klarer seg bra, mens andre strever mer. Det ble påpekt at det antakelig er apotekerne på de minste apotekene som opplever størst press. De tror mange føler at de må jobbe full farmasøytstilling og ta det administrative på kveldstid. Da er det ikke så rart at mange føler det går utover helse og det sosiale.

Les også: Apoteker 2 blir detaljstyrt

Apotekere må stå opp for seg selv

Styret synes også det er problematisk at så mange ikke føler at de styrer sin egen tid. De ser at selv om det ikke er direkte krav fra kjeden om å gå i turnus, så er det for mange et sterkt indirekte krav, som det skal en del til å stå imot. En påpekte også at det ikke er krav om å gå i turnus på hennes apotek, men med rammebetingelsene apoteket har, så er det i prinsippet ikke et valg.

Samtidig mener de at det også handler om hvordan farmasøyten håndterer situasjonen, og de tror det ofte er de yngre som ikke helt forstår rollen, som har det vanskeligst.

En fortalte om selv å ha brukt mange år på å lære hvordan ta vare på seg selv og ikke ta på for seg mye.

— Du er nødt til å stå litt opp for deg selv.

Det ble påpekt at mellomlederposisjonen er i seg selv vanskelig og at det kanskje er behov for mer lederutdanning.

Apotekerne føler også at det ikke bare er arbeidsgiverne som legger press på apotekere. De oppfatter seg som presset fra flere sider og poengterer at det er mange oppgaver som forventes at blir gjort i apotek, men verken eiere, kunder eller staten vil betale for det.

— Alle vil ha farmasøytiske tjenester, men ingen vil betale for det, som en presiserte.

Styret i Apotekerforum ønsker å gjøre en god jobb for foreningens apotekermedlemmer, så har du innspill eller ønsker å bidra på andre måter, er det bare å ta kontakt. Send e-post til nff@farmaceutene.no og skriv Apotekerforum i emnefeltet.

(Publisert i NFT nr. 3/2022 side 28-29)