Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet 7. mai 1963. Dette ønsket styret å markere. Både besøkende på Folkemuseet og «våre egne» ble derfor invitert til bursdagslag søndag 27. august. 

Lørdagen før var det et skikkelig regnvær på Bygdøy, så da vi kom søndag morgen, var pumpene i gang, blant annet i kjelleren i Generalitetsgården, som er Farmasimuseets hjem. Heldigvis ble ingen av gjenstandene i kjelleren skadet. Søndag var heldigvis værgudene på vår side.

Flammer og quiz

Barna var i sentrum på formiddagens feiring. Vi hadde laget quiz med oppgaver inne i museet og ute i hagen, og belønning var boller og brus og en deltakerpremie. Vitenshow fra Teknisk Museum var gøy! Det var flammer og røk og smell og frysetørret vann, og en fysikkstudent fanget både små og stores oppmerksomhet. 

For anledningen hadde vi dessuten fått nye blodigler. De vekker alltid begeistring. Denne gangen kjørte vi også film som viste hvordan igler brukes i mikrokirurgi. Gøy og skummelt.

Et museum i museet

Om ettermiddagen var det sammenkomst inne i museet med i underkant av femti gjester.

Direktøren for Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Nina Refseth, hadde lest seg opp på Dame holder tale i gammelt apotekinteriør, Farmasimuseetutenlandsk og norsk apotekhistorie. Hun snakket om hvor viktig det er å ha Farmasimuseet som en del av den urbane delen av Folkemuseet, og hun takket for den store innsatsen alle de frivillige gjør.

Undertegnede ga en oversikt over museets tilblivelse – fra Den Norske Apothekerforening i 1886 henstilte til sine medlemmer å samle inn eldre inventar og gjenstander, via samlingens opphold på Farmasøytisk institutt fra 1932 til den i 1957 ble overført til Norsk Folkemuseum. I mai 1974 ble dagens museum åpnet for publikum i Generalitetsgården. 

Farmasimuseet har nært samarbeid med Folkemuseet, men har eget budsjett og eget styre. Det er et museum i museet.
 

Dame holder tale i gammelt apotekinteriør, FarmasimuseetFrivilliges innsats betyr alt

Folkemuseet har ansvar for bygningen, utfører administrative oppgaver og stiller konservator i 50 prosent stilling til vår disposisjon. Utover det driftes vårt museum av ubetalte frivillige, det gjelder selvsagt også styret.  

Vi har åpent museum med verter søndagene i sommersesongen, og vi har en rekke omvisninger for farmasistudenter, videregående skoler og andre interesserte grupper. Videre arrangerer vi julemarked, registrerer gjenstander, bøker og arkivalia, lager utstillinger, holder orden på hagen – kort sagt: holder liv i museet. 

De cirka førti frivillige som stiller opp, gjør at vårt museum i stor grad beriker Folkemuseets samlinger. Og vi trenger flere frivillige, så det er bare å ta kontakt!

I mai 2024 er det for øvrig 50 år siden Farmasimuseet åpnet sine dører for publikum. Kanskje blir det mer festivitas da! 

Dame holder tale i gammelt apotekinteriør, FarmasimuseetLegemiddelproduksjon-utstilling

Leder i Norsk Farmasihistorisk Selskap, Liv Slettevold, hilste fra Selskapet og oppfordret til tettere samarbeid mellom de to aktørene.

Til slutt orienterte Trygve Fjeldstad, styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum, om utstillingen som er laget i anledning jubileet, «Min onkel triller piller …», som viser ulike faser i legemiddelproduksjon i norske apotek fra 1595 og til våre dager.