Mange franske apotek har gammelt ­interiør, en del apotek går i arv i familien, og apotekeren som er eier og leder, nyter ­ganske stor respekt i lokalmiljøet.

Les også om den store endringen som skjer i franske apotek: En formidabel endring av farmasiprofesjonen er i gang

I den lille franske byen Dax, nederst i landets sørvestlige hjørne, driver Anne Marie-Claire ­Terral apoteket Pharmacie Umbricht. Hun er femte ­generasjons apoteker og har de tidligere ­apotekerne risset inn i en marmortavle over disken. Hun eier apoteket sammen med broren, som også er ­farmasøyt, og påpeker at nevøen hennes skal ta over apoteket etter henne.

Apoteket har eksistert lenger, men flyttet til sine nåværende lokaler i 1902, og både deler av taket, interiøret, medisinskapene og fasaden er tydelige bevis på apotekets lange historie.

Terral forteller om apotekets historie og slår stolt fast at farmasøyter og spesielt apotekere har en respektert rolle i lokalsamfunnet.

Oui, oui, oui! Det er mye som mister verdi i dag, men kanskje ikke apotekeren og farmasien, smiler hun.

Franske apotek

I Frankrike blir etablering av apotek politisk styrt, og det er blant annet krav til antall innbyggere for å etablere et apotek. Eiere av apotek må være farmasøyter, og det er ingen apotekkjeder.
De kan være medeier i til sammen tre apotek, men kan kun være leder for ett. Apotekeren (des pharmaciens titulaires d’officine – autoriserte farmasøyter) må ansette en eller flere farmasøyter (les pharmaciens adjoints –assistentfarmasøyter) når omsetningen er over en grense.

Frankrike har cirka 21 000 apotek, som ifølge 2017-tall er 33 per
100 000 innbygger, mot Norges 17 per 100 000 innbygger. ­Apotekene har monopol på både reseptbelagte og ­reseptfrie legemidler.

Kilde: EU, epheu.eu

 

Mange generasjoner apotekere: Anne Marie-Claire Terral er femte generasjons apoteker i sitt apotek. Foto: Tore Rasmussen Steien

(Publisert i NFT nr. 4/2022 side 18-19)