I forbindelse med årets internasjonale antibiotikadag har apotekene, Apotekforeningen og Antibiotikasenteret for primærmedisin samarbeidet om en kampanje om retur av legemidler på apoteket hele november. 

Kampanje som ser ut til å være både nødvendig og ha effekt.

— Det er gjort flere undersøkelser som viser at rundt halvparten av oss kaster medisiner i søpla, så vi har fortsatt en jobb å gjøre med å opplyse folk om hvor de skal gjøre av medisiner som har gått ut på dato eller ikke skal brukes lenger, sier pressesjef i Apotek 1, Silje Ensrud.

LES OGSÅ: Husk den internasjonale antibiotikadagen

Ensrud opplyser at Apotek 1 i oktober fikk inn 2300 kartonger med medisinrester, i tillegg til 700 kasser med ubrukte legemidler fra sykehjem og institusjoner. Det siste året har de levert 264 tonn apotekvarer til forbrenningsanlegget i Østfold, ikke inkluderer spesialavfall.

— Det er enorme mengder medisiner som blir returnert, og det kan se ut til at fokuset på returmedisin gjør at flere velger å komme til apoteket med restene fremfor å kaste det i søpla – eller i verste fall skylle ned i vasken eller toalettet. Folk kommer med handlenett, pappesker og oppbevaringsbokser fulle av tabletter og miksturer som de likevel ikke behøvde. Det aller meste av det er ikke åpnet engang, sier hun. 

LES OGSÅ: Plutselig døde alle gribbene i Pakistan

Ensrud forklarer at i tillegg til kampanjen i november hvert år, publiserer de jevnlig informasjon om returmedisin i sine kanaler og deler ut poser med påminnelse om å returnere medisiner.

— Farmasøyter og apotekteknikere er engasjerte i temaet, og er opptatt av at folk ikke skal hente mer medisiner enn de trenger, sier hun.