Norsk Farmasihistorisk Museum har i høst åpnet en helt ny utstilling, navngitt etter Inger Hagerups dikt Min onkel triller piller. Utstillingen viser ulike faser i legemiddelproduksjon i norske apotek fra 1595 og til våre dager. Den ble offisielt åpnet under museets 60-årsjubileumsarrangement i slutten av august. Hovedmålgruppen er allmennheten.

Bilde av bok med Inger Hagerups dikt fra diktsamlingen «Lille persille» (1961) ga tittel til den nye utstillingen.

Hagerup-dikt: Inger Hagerups dikt fra diktsamlingen «Lille persille» (1961) ga tittel til den nye utstillingen på Norsk Farmasihistorisk Museum.
 

— Utstillingen er både informativ og gjenkjennende. I tillegg setter den viktige spørsmål på dagsordenen, sier Trygve Fjeldstad, styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum.

Mye på hjertet

Når NFT møter Fjeldstad, har han akkurat avsluttet to omvisninger for Helse- og oppvekstfag-elever ved Kuben videregående skole i Oslo.

— Jeg og de andre frivillige ved museet har ganske mange omvisninger her på Norsk Farmasihistorisk Museum. Både skoleklasser, legemiddelindustri, farmasistudenter og enkeltapotek vil gjerne se og lære i det ærverdige apotekmuseet på Norsk Folkemuseum, forteller den aktive farmasøyten.

Portrett av Trygve Fjeldstad i Norsk ­Farmasi­historisk Museum.

Utstillingsutvalg: Trygve Fjeldstad og de andre i utstillingsutvalget i Norsk Farmasihistorisk Museum har arbeidet lenge med den nye utstillingen.

 

Fjeldstad, som nå er pensjonist, har i en årrekke vært aktiv i styre og stell i Norsk Farmasihistorisk Museum. Etter tidligere å ha arbeidet som redaktør for både Norsk legemiddelhåndbok og Apotekforeningens tidsskrift, brenner han for formidling. Han har hatt sin naturlige plass i utstillingsutvalget i Norsk Farmasihistorisk Museum siden det ble opprettet i 2004. Utstillingsutvalget består i tillegg til Trygve Fjeldstad av Berit Regland (tidligere Farmasiforbundet), Anne Elisabeth Smedstad (tidligere Apotekforeningen) og Gjertrud Sæter (konservator ved Norsk Farmasihistorisk Museum).

— En generell utfordring når vi lager utstillinger, er at vi så gjerne vil fortelle «alt». Med Gjertrud i gruppen har vi heldigvis noen som sikrer at det vi gjør, holder museumspedagogisk standard og at det kommuniserer med allmenheten. Vi har også fått lære hvor viktig det er å være bevisst på hva vi har på hjertet, og at vi må gjøre utstillingene visuelle og forståelig for at budskapet skal nå frem til målgruppen.

Fra pillejomfruer til GMP

Den nyåpnede utstillingen «Min onkel triller piller» handler om de norske apotekenes rolle som legemiddelprodusenter fra den første apotekbevillingen i 1595 og frem til i dag. Hensikten er å belyse apotekenes samfunnsoppdrag som legemiddelprodusenter, hvordan produksjonen har vært organisert gjennom tidene, og hvilken rolle apotekene kan tenkes å spille for norsk legemiddelproduksjon i fremtiden.

Publikum får se lokale oppskriftsbøker, farmakopeer, tablettstempler og gamle pilleesker så vel som nye legemidler, koronavaksine og munnbind. Alt sirlig plassert i seks ulike glassmontere fordelt på temaene teknisk personale, ordninger/systemer, oppskrifter, produkter, organisering / offentlige krav og fremtiden. Publikum kan også lese om alt fra pillejomfruer, urteloft og tørre kjellere til GMP, sentralisering og legemiddelmangel.

Detaljer i utstillingsmonter med eldre bøker, legemiddelesker og redskap.

Nyåpnet utstilling: «Min onkel triller piller» handler om de norske apotekenes rolle som legemiddelprodusenter fra den første apotekbevillingen i 1595 og frem til i dag.

 

Stiller spørsmål om fremtiden

Å skape innhold i monteren som belyser fremtiden, var en utfordring utenom det vanlige for utstillingsutvalget.

— Til tross for at vi som museum liker å se oss tilbake, synes vi det er viktig og riktig å se fremover også. Vi ser jo at antall tilfeller av legemiddelmangel er økende. Den norske legemiddelforsyningen er en liten del av et globalt system. Med sentralisert produksjon og lite beredskapslager har vi blitt svært sårbare, mener Fjeldstad.

Utstillingsutvalget har derfor stilt noen spørsmål om fremtiden for legemiddelsituasjonen i Norge.

Spørsmålene berører dagens situasjon med legemiddelmangel, begrenset kunnskap om produksjon og få egnede produksjonslokaler.

— Kunnskapen om legemiddelproduksjon er i dag begrenset i Norge. Gjør vi noe med det? Pandemien har vist oss behovet for vaksiner. Norge har i dag ingen slik produksjon. Burde vi hatt det? Få eller ingen apotek har i dag produksjonslokaler. Er det tilfredsstillende? Spørsmålene er dagsaktuelle og relevante, og har til nå ført til flere fine samtaler med besøkende på museet, forteller han.

Norsk Farmasihistorisk Museums lab-rom med interiør fra gamle Frogner ­apotek i Oslo.Historisk interiør: Få eller ingen apotek har i dag produksjonslokaler. Her fra Norsk Farmasihistorisk Museums lab-rom, som viser interiør fra Frogner apotek i Oslo.

Trygve Fjeldstad peker på utstillingsmonter i den nye utstillingen.

Stiller spørsmål: Utstillingen fokuserer også på fremtiden ved å stille ulike spørsmål om legemiddelproduksjon i Norge i dag.

 

Tynn, trist og blek

Utstillingsutvalget var innom mange ulike titler før de landet på å bruke tittelen på Inger Hagerups dikt fra 1961, Min onkel triller piller.

— Utstillingstittelen skal skape interesse og nysgjerrighet. Vi tenkte først på å bruke en tittel som beskriver temaet i utstillingen eller å bruke et farmasøytisk uttrykk, men vi minnet oss selv på at det er allmenheten som er målgruppen. Da kan vi ikke bruke stammespråk. Vi begynte å drodle litt rundt ulike folkelige begrep, og plutselig dukket det folkekjære diktet Min onkel triller piller opp i vår bevissthet. Vi farmasøyter er riktignok ikke så glade i begrepet «piller». Likevel er det et folkelig uttrykk med lang tradisjon, så det får passere, forklarer Fjeldstad.

I Inger Hagerups dikt heter det videre at denne onkelen som jobber på byens apotek «er så tynn og trist og blek».

— Dette løfter vi derimot ikke frem, da vi slett ikke kjenner oss igjen i en slik beskrivelse, humrer han.

(Publisert i NFT nr. 8/2023 side 12-14.)