Johan Mikkelborg Moss

Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg heter Johan Mikkelborg Moss og er en 29 år gammel nordlending som ofte snakker trøndersk! Min farmasøytiske utdanning har jeg fra Oslomet og UiT – Norges arktiske universitet der jeg ble ferdig med master i 2021. Under studietiden har jeg vært aktiv i farmasøytiske studentforeninger lokalt, nasjonalt og litt internasjonalt. Mellom master og bachelor i ­farmasi jobbet jeg på apotek. Før farmasiutdanningen jobbet jeg som leder i Hærens sanitet. I fjor høst begynte jeg på Lege­middelverket hvor jeg ­arbeider med metodevurderinger som en del av systemet Nye ­metoder. Her jobber jeg med å ­vurdere nye legemiddelbehandlinger.

— Etikkrådet har ikke represen­tant fra forvaltningen, så jeg ser frem til å bidra! Vi i forvaltningen kommer kanskje ikke over de samme problemstillingene som apotekfarmasøytene. Som ­farmasøytisk byråkrat håper jeg å kunne bidra med nye synspunkter under diskusjoner om etiske dilemmaer i Etikkrådet og kanskje tilby noe nye etiske ­dilemmaer som kan diskuteres.

LES OGSÅ: Etikkrådet: — Viktig å dele etiske problemstillinger

Monica EitranHvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Mitt navn er Monica Eitran. Jeg er 46 år gammel og fra Tromsø. Jeg ble utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Tromsø i år 2000. Jeg har ­jobbet ved ulike sykehusapotek i 20 år (Tromsø, Lovisenberg, Ullevål og Rikshospitalet) og knytter yrkesidentitet og stolthet til dette arbeidet. Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har en representant i Etikkrådet. Jeg er styremedlem i NSF, og for å sikre eierskap og informasjons­overføring hadde vi et ønske om å utnevne en representant fra styret som vara i Etikkrådet. Det er viktig med arenaer hvor etikk og refleksjon settes på agendaen, og som vara i Etikkrådet håper jeg å kunne bidra til å sette fokus på dette feltet for vår profesjon.

— Yrkesetikk handler om de valgene vi gjør i jobben vår, og våre yrkesetiske retningslinjer sier noe om hvordan det forventes at vi skal opptre som farmasøyt. Jeg tror de fleste av oss tar mange valg i arbeidshverdagen, blant annet basert på etikk og moral, men uten å reflektere så mye over det. Jeg synes det er viktig for oss å stoppe litt opp i det travle, og reflektere og ­diskutere utfordrende situasjoner samt være bevisst egne valg. Jeg tenker at Etikkrådet blant annet kan bidra til å løfte frem situasjonseksempler, slik at farmasøyter blir mer bevisste på etikk i arbeidshverdagen.

Medlemmer av Etikkrådet for farmasøyter i Norge

  • Viyan Tarin, Norsk Farmasøytisk ­Selskap (NFS), leder av Etikkrådet. (Vara: Tore Reinholdt)
  • Hilde Frøyland, Norges Farmaceutisk Forening (Farmaceutene), faglig leder av Etikkrådet. (Vara: Mona Tootoonchi)
  • Anne Elise Monclair, Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF). (Vara: Monica Eitran)
  • Marianne Klausen, Forening av industri­ansatte farmasøyter i Norge (FIFN). (Vara: mangler)
  • Anne Røv-Johnsen, representant for primærapotek. (Vara: mangler)
  • Marit Waaseth, Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanningen (Profesjonsrådet). (Vara: Janne E. Mjelle)
  • Johan Mikkelborg Moss, representant for det offentlige (Legemiddelverket). (Vara: mangler)
  • Aleksandra Janiga, observatør fra Norwegian Pharmaceutical Students’ Association (NoPSA). (Vara: Emma Singstad)
  • Hege Helm, daglig leder i NFS, ­fungerer som rådets sekretær.