Direktoratet for medisinske produkter (DMP) gjennomførte tilsyn ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) den 31. oktober til den 3. november 2023. Denne gangen gjaldt tilsynet sykehusekspedisjonen, publikumsavdelingen og avdelingen for apotektilvirkning.

DMP gjennomførte også tilsyn ved SiB tidlig i 2023 og avdekket også da en rekke avvik og kom med kritikk av ledelsen i eierforetaket, Sjukehusapoteka Vest. 

To kritiske avvik

Tilsynet avdekket 37 avvik. To avik regnes som kritiske, 19 som store og 16 andre. De kritiske avvikene og de fleste store avvikene ble funnet i sykehusekspedisjonen og publikumsavdelingen hvor det til sammen var 16 avvik.

Ett kritisk avvik var at apoteket manglende styring av sperrene i SAP. Det åpnet for at apotekteknikere hadde adgang til å ekspedere rekvisisjoner.

«Når apoteket delvis baserer sin ekspedisjonssikkerhet på bruk av elektronisk farmasøytkontroll er det vesentlig at apoteket sikrer riktig innstilling av sperrer i datasystemet.» skriver direktoratet.

Det andre kritiske avviket innebar tilbakekalling av legemidler. 

«Apotekets rutiner som skal sikre at legemidler tilbakekalt fra markedet ikke utleveres til sluttbruker, er svært mangelfulle.»

LES OGSÅ: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse

Store avvik

De store avvikene innebar blant annet mangler i internkontroll av opplæring, systemet for registrering og oppfølging av avvik i avvikssystemet var mangelfullt, apoteket hadde ikke tilstrekkelig kontroll med tilgangen til apotekets lokaler, det var manglende kontroll av rekvisisjonsrett ved farmasøytkontroll og rutinene for kontroll av narkotika var ikke tilfredsstillende.

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Apoteker ser alvorlig på avvikene

I en kommentar til Bergens Tidende skriver konstituert apoteker ved SiB, Ken Tesaker, at de ikke er fornøyde med at tilsynet avdekket flere avvik, og at de ser alvorlig på alle. Han påpeker at de to kritiske avvikene ble lukket i desember og at de fleste av de store avvikene også var lukket. 

— Som apoteker er jeg ansvarlig for all drift, og eventuelle avvik, ved apoteket. Felles for dette avviket og de andre er at vi bruker dette til å forbedre oss og vår drift og organisasjon, skrev han til BT.

LES OGSÅ:Sjukehusapoteket i Bergen får på plass ny apoteker i sommer