Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), Pål Espen Johannessen, har varslet flere offentlige instanser om alvorlige og kritikkverdige forhold ved Sjukehusapoteka Vest HF (SAV). Han mener forholdene skaper et uforsvarlig arbeidsmiljø og øker faren for liv og helse.

«Etter 2 års funksjonstid som apoteker og dermed daglig leder for Sjukehusapoteket i Bergen(SiB) ser jeg det som min plikt å melde en bekymring om økende risiko og fare for Liv og Helse.» skriver han i varselet som NFT har fått innsyn i fra Statsforvalteren i Vestlandet. 

Som følge av varselet kom fire inspektører fra Statens legemiddelverk til Sjukehusapotekt i Bergen som ligger på Haukeland universitetssjukehus, for å gjennomføre tilsyn over to dager mandag formiddag.

Uforsvarlig arbeidsmiljø øker risiko for liv og helse

Johannessen mener hovedproblemet er at ansatte i foretaket opplever et uforsvarlig arbeidsmiljø. 
«... som gir økt risiko for sikkerhetsbrudd og feilsituasjoner i apotekdriften og som dermed i ytterste konsekvens gir økt risiko for liv og helse.» skriver han.

Apotekeren trekker spesielt frem to eksempler hvor han og fagmiljøet mener de blir overprøvd, og hvor han må ta risiko han mener er uforsvarlig. Han understreker at listen ikke er uttømmende.

Kan ikke levere sterile legemidler 

Sjukehusapoteket i Beren har leveranseproblemer på sterile legemidler. Apotekeren skriver at SiB ikke er leveringsdyktige på en rekke sterile legemidler som er avhengig av sluttsterilisering med overrislingsautoklav fordi vannanlegget er gammelt, utdatert og ofte ute av drift. De har derfor ikke tilgang på nødvendig vann av WFI-kvalitet for å kunne benytte overrislingsautoklaven. Vannanlegget har vært ute av drift brorparten av 2022 og hele 2023. 

«SiB leverer viktige sterile legemidler på nasjonalt nivå, som øvrige sykehusapotek i landet ikke har maskinpark til å levere. Man setter dermed her i ytterste konsekvens liv og helse i fare.» skriver han.

Før hadde apoteket en driftsingeniør som kunne gjøre forebyggende vedlikehold, men apotekeren skriver at han ikke har fått godkjennelse til å ansette en ny. 

Johannessen skriver også at han har blitt hindret i å erstatte en kontorsjef som sluttet i fjor høst. Han mener mangelen av kontorsjef medvirker til et arbeidspress på grensen til uforsvarlig.

Bolstad kaller det tull og vas

Apotekeren legger ansvaret for problemene på toppledelsen i Sjukehusa vest hvor sykehusapoteket på Haukeland hører til.

Administrerende direktør i Sjukehusapoteka vest, Jon Bolstad, sa til Bergens Tidende mandag at det «er nytt for ham» at Legemiddelverkets tilsyn er knyttet til mulighetene til å produsere sterile legemidler.

— Det er riktig at det er en utfordring med et vannanlegg, men jeg har ikke oppfattet at tilsynet har noe med det å gjøre. Tilsynet er kommet til fordi Legemiddelverket har et behov for å få avklart hvordan den samlede situasjonen er ved sykehusapoteket i Bergen. Slike tilsyn har vi hatt flere av, vi hadde det i 2020 og i 2018, sier han på bt.no og sier samtidig at han ikke kjenner til at det skal være økt fare for liv og helse. Det mener han at han ville fått beskjed om fra apotekledelsen. 

I varselet fra Johannessen hevder apotekeren at han gjentatte ganger har meldt i fra til administrerende direktør og at han kan dokumentere det. 

BT konfronterer også Bolstad med at apotekeren mener han ikke har fått ansette driftsingeniør som kan fikse vannanlegget, og at mangel på kontorsjef fører til økt arbeidspress.

— Dette er jo bare tull og vas, hører jeg. Dette handler jo om administrative vurderinger. Er det en nasjonal sak om det er ansatt en kontorsjef eller ikke? Dette er en avsporing. Vi har en avtale med Helse Bergen om dekning av ingeniørkompetanse. Der pågår det en prosess. Når det gjelder kontorsjef, har jeg akkurat hilst på den som begynte i administrasjonen ved nyttår og erstatter den som sluttet i fjor høst, sier han til BT.

En dag senere er bolstad mer forsiktig med sine kommentarer til NRK.

 – Vi tar dette på veldig alvor. Jeg synes det arbeidet som så langt har blitt gjort er veldig grundig og har forståelse for at det tar litt tid. Med kunnskapen fra tilsynet og de tiltakene vi har gjort, så er vår vurdering at det ikke er fare for liv og helse, sier han til NRK.

Legemiddelverket mener noe må gjøres

Tilsynsleder Line Saxegaard i Legemiddelverket bekrefter overfor Bergens Tidende at det tilsynet skjer som følge av et varsel, men vil ikke uttale seg ytterligere da saken er unntatt offentligheten så lenge undersøkelsene foregår. Etter to dager med tilsynsmøter vil hun ikke konkludere overfor NRK, men hun er klar på at vannanlegget er et problem.

— Det må gjøres noe, men det gjøres også, sier hun til NRK.

Varselet er også sendt til Arbeidstilsynet.