Akademikerne brøt med LO, YS og Unio og fikk sin egen tariffavtale i 2016. Da lønnsoppgjøret i staten startet i går, gjorde Unio det klart at de ønsker å bryte samarbeidet med LO og få en avtale sammen med Akademikerne. 

— I årets lønnsoppgjør har Unio stat som hovedmål å danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Slik forhandlingssituasjonen er i staten, er dette vår beste mulighet til å sikre en god lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Unio stats leder, Guro Lind, på unio.no.

Les også: De tillitsvalgte er klare for lønnsoppgjøret

Lind var misfornøyd med resultatet fra fjorårets lønnsoppgjør og begynte fort sonderinger med Akademikerne. Hun viser til lønnsstatistikken som viser at utdanningsgruppene i staten har kommet dårlig ut de siste fem årene. Mens statsansatte med bare videregående eller grunnskole har høyest lønnsvekst, har de med masterutdanning eller doktorgrad lavest lønnsvekst.

— Vi er nødt til å ta lønnsstatistikken på alvor. Utdanningsgruppene i staten har tapt over tid – både mot statsansatte med lavere utdanning, og mot utdanningsgruppene i privat sektor. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å endre dette bildet – og sonderingene har vist at muligheten til dette er størst i en ny, felles avtale med Akademikerne, sier hun.

Kan være positivt for Farmaceutene

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) forhandler som en del av Akademikerne stat. Juridisk rådgiver i Farmaceutene, Christine Ødegaard Sten, tror det nye samarbeidet kan bli bra for deres medlemmer.  

— Blir det en slik løsning vil avtalen med Akademikerne og Unio bli den største i staten. Det vil gi avtalen større tyngde og man ser også for seg at det vil tilføre et nytt element inn i diskusjonen rundt hvilken avtale de uorganiserte skal plasseres på, sier hun

Uorganiserte skal følge den største avtalen

Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne Stat og forhandlingsleder i statsoppgjøret er forsiktig med å si så mye om avtalen før den er konkret, men hun er også optimist.

—  Vi er veldig godt fornøyde med avtalen vi har, og tror at dette blir bra for Unio også, sier hun på frifagbevegelse.no.

Potten for de uorganiserte har vært en betydelig sum i lønnsoppgjørene forbeholdt LO, YS og Unio siden Akademikerne fikk sin egen avtale. Nordli forutsetter at den følger den største avtalen.

— Hvis Unio kommer over på vår avtale, så er vi den største avtalen. Så det forventer vi, men vi forventer også at det blir en diskusjon om dette i forhandlingene

Onsdag 20. april gikk startskuddet for hovedtariffoppgjøret i staten. Unio, LO, YS og Akademikerne skal forhandle med staten om både lønn og andre arbeidsforhold. Fristen for forhandlingene er ved midnatt 30. april.​​​​​​​