Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har styrket posisjonen sin blant farmasøyter ansatt i legemiddelindustrien de siste årene.

— Det er en medlemsgruppe i vekst hos oss. Vi har flere industrifarmasøyter nå enn vi hadde for ti år siden, sier jurist og forhandlingssjef hos Farmaceutene, Jon Ole Bjørklund Whist.

LES OGSÅ: Farmaceutene har fått tariffavtale og bedriftsgruppe på GE Healthcare

Flere og flere medlemmer i legemiddelindustrien

Whist merker stadig at det registreres flere medlemmer i de forskjellige industrivirksomhetene og at flere industrivirksomheter som ikke har hatt Farmaceutene-medlemmer før, registreres hos foreningen.

Bedriftsgrupper

I de siste årene har Farmaceutene fått mange medlemmer i bedrifter innen legemiddelindustrien. Flere industribedrifter har også fått tariffavtale og bedriftsgruppe, men det er foreløpig bare en håndfull:

Bayer AS avd. Engroshandel

Fresenius Kabi Norge AS avd. Produksjon

GE Healthcare AS avd. Oslo

Novartis Norge AS avd. Nydalen

Palla Pharma

Målrettet arbeid for å sikre at Farmaceutene er en profesjonsforening som skal dekke hele bransjen er grunnen til økningen.

— Vi skal ha et tilbud til farmasøyter uansett hvor de jobber, slår han fast.

Hvordan opprette bedriftsgruppe?

Dersom det er to eller flere farmasøyter ansatt i virksomheten, og to eller flere er medlem av Farmaceutene, bør det etableres en bedriftsgruppe. Les en grundig artikkel om hvordan opprette gruppe på farmaceutene.no.

Tariffavtale gir innflytelse på arbeidsplassen

Med flere medlemmer kommer det også flere bedriftsgrupper og tariffavtaler.

— Vi har stadig flere bedriftsgrupper som opprettes. Det går fremover, sier Whist.

Han understreker at det er viktig å ha bedriftsgruppe med tillitsvalgte og tariffavtale på plass for å ha innflytelse på arbeidshverdagen sin og utviklingen i virksomheten (se også side 46). Ikke minst er det viktig å huske at tariffavtalen regulerer hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres og pålegger arbeidsgiver å involvere de tillitsvalgte.

— Hvis man ikke har avtale og en tillitsvalgt, så er det ingen som kan argumenter overfor arbeidsgiver om hva lønnsoppgjøret skal være. Da er det hver mann for seg selv, og arbeidsgiverne gjør som de vil, sier Whist som kommer med en oppfordring til alle farmasøyter i industrien.

— Snakk med farmasøytkolleger og spør om de er medlem av foreningen, og hvis de er det, spør om dere skal lage gruppe sammen. Hvis de ikke er det, spør om de vil bli det.

(Publisert i NFT nr. 3/2024 side 48)