Når det gjelder fokus på frivillig innsats og å hjelpe der det behøves mest, ser vi ofte ut over egne landegrenser og ønsker å bidra der det brenner mest. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) ved undertegnede og nestleder Era Gruda tok imidlertid en tur ned til eget nærmiljø i Oslo sentrum, for å hilse på og lære mer om farmasøytenes innsats ved Helsesenteret for papirløse migranter.

Det finnes nemlig behov for vår kompetanse også i lokalene ved Kirkens Bymisjon på Grønland, hvor (voksne) mennesker uten oppholdstillatelse og identifikasjonspapirer får nødvendig helsehjelp. I tillegg til faste fire–fem årsverk, bidrar 180 frivillige på helsesenteret, og disse har siden 2009 hatt over 30 000 konsultasjoner. Tirsdager og torsdager bidrar også farmasøytene frivillig for å gjøre en forskjell helt lokalt her i hovedstaden.

Helsesenteret for papirløse migranter

  • tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge
  • startet i 2009 etter initiativ fra Kirkens Bymisjon
  • drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap
  • finansieres av
  • Kirkens Bymisjon og Røde Kors med prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen og Helsedirektoratet samt driftstilskudd fra Oslo kommune
  • alt helsepersonell har norsk autorisasjon, stiller opp frivillig, har taushetsplikt og deler ikke informasjon med verken politi eller myndigheter
  • all helsehjelp er gratis

Kilde: Kirkens Bymisjon

Papirløse migranter

  • personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse; benevnes iblant som irregulære migranter eller illegale innvandrere
  • omfatter de som har fått avslag på tidligere asylsøknad, men som forsetter å bli i Norge, og de som befinner seg utenfor asylprosessen, det vil si de som ikke har søkt asyl eller aldri har vært registrert av norske myndigheter

Kilde: Kirkens Bymisjon

Farmasøytens oppgave er å holde orden i det store medisinskapet. Foto: Era Gruda

Helsehjelp i trygge omgivelser

Farmasøyt Christin Molvig tar oss imot i det lille spiserommet hvor det låsbare medisinskapet også står. Den pensjonerte apotekfarmasøyten er ferdig med sin dagvakt, og kan fortelle at farmasøytens oppgave er å holde orden i det store medisinskapet, bestille nye varer, passe på holdbarhet, sjekke oppbevaring i kjøleskap og akuttskrinet, føre inn A- og B-preparater og være tilgjengelig for spørsmål fra leger og sykepleiere. Noen dager er mer hektiske enn andre, og det er også rom for å samarbeide med annet helsepersonell på senteret. Jobben kan være krevende, og Christin forteller at den kan være behov for å debrife sammen med kolleger. Helsedugnad er viktig, men også til tider krevende, og de etiske diskusjonene og problemstillingene gir mulighet for å reflektere på tvers av profesjon. På senteret er det i tillegg til farmasøyter også leger, sykepleiere, tannleger, jordmor, bioingeniør, fysioterapeut, psykiater med flere, og sammen utgjør helseteamet et tilbud til mennesker som kommer til Norge uten sikker identitet, som et lavterskeltilbud for å sørge for helsehjelp i trygge omgivelser til disse. Farmasøytisk kompetanse og kontroll gjør at legemidlene som deles ut, loggføres og er underlagt farmasøytisk kontroll.

Helsesenter adresse. Foto: Era Gruda

Bidrar med rimeligere legemidler

Christin kan fortelle at de får god hjelp til å fylle skapet fra Vitusapotek Vollen som leverer varene til en hyggelig pris. Legene leverer resepter til farmasøytene som utleverer det legene har rekvirert til den enkelte, og det de ikke har i skapet, blir levert til vitusapoteket på Grønland, hvor de leverer ut, og helsesenteret får regningen. Et legemiddelfirma bidrar med næringsdrikker til pasienter som har ekstra behov for næring. Mange mangler tenner og har særdeles dårlig helse, så næringsdrikker er et viktig tilbud som Christin ivrer litt ekstra for overfor tannlegene og legene.

 

Språkutfordringer

Språk er ofte en utfordring på senteret, ifølge Christin. Noen ganger får de tak i tolk, men ikke alltid, og mye viktig helseinformasjon kan forsvinne når språket er en hindring. Farmasøytisk kunnskap og mange års erfaring gir imidlertid Christin mulighet til å hjelpe også på dette området. Hun har for eksempel sørget for at legene nå benytter en app som kan gi riktig informasjon om blodsukker på pasientenes eget språk. I tillegg merkes legemidlene med etiketter som har forklarende uttrykk som ikke krever at mottaker kan lese. Nyttig og viktig, og dette kan være avgjørende for at den enkelte skal forstå og gjennomføre en behandling etter legens anvisning.

Huskelapp narkotikaregnskap. Foto: Era Gruda

Konsultasjonene loggføres

Farmasøytene og legene har sammen laget en legemiddelliste med preparater som til enhver tid skal være på plass for utlevering. Denne er laget etter ulike terapiområder som det etter erfaring er det som er behovet for pasientgruppen. All legemiddelbehandling og helsehjelp skal journalføres, og selv om migrantene ikke har sikker identitet, sørger senteret for at konsultasjonene loggføres. Oslo kommune bidrar til senteret, og sørger med dette for å opprettholde et lovpålagt tilbud. Nå følger Kirkens Bymisjon i Bergen etter, og Farmaceutene lover å følge opp om hvorvidt det også skal være farmasøytisk kompetanse der.

 

Farmasøytisk kompetanse viktig

I møtet med Christin denne torsdagen i november  fikk vi hilse på andre frivillige på senteret, og ble både imponert og ydmyke i møtet med all omsorgen og viljen til å gjøre en forskjell for de som lever på utsiden i vår egen hovedstad. At farmasøyter har en viktig rolle, er helt tydelig, og dette initiativet sammenfaller helt med Farmaceutenes visjon om at der det er legemidler skal det også være farmasøytisk kompetanse. Absolutt alle fortjener trygge legemidler og hjelp til riktig legemiddelbruk, og vi anbefaler flere å gjøre som Era, som nå har meldt seg til frivillig tjeneste hos Helsesenteret til våren.

(Publisert i NFT nr. 1/2024 side 6-8.)