Som følge av de sterke reaksjonene i det norske farmasimiljøet etter Kaveh Rashidis kronikk om humbug i apotek, hadde Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) invitert kjedene til Apotekerdagen for å snakke om arbeidet med å bestemme hvilke produkter de velger å selge i selvvalget. 

LES OGSÅ: Humbug i apotek vekker mange følelser

Kjederepresentantene som skulle komme, meldte avbud i siste liten, og Farmaceutene hentet i stedet inn Charlotte Holkov, seniorrådgiver ved seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, som snakket om regelverket rundt kosmetikk og kosttilskudd og helse- og ernæringspåstander. 

LES OGSÅ: Apotekene vurderer helsekostproduktene sine hele tiden

Ingen forhåndsgodkjenning

Holkov kom knapt gjennom halve presentasjonen takket være stort engasjement fra ivrige deltakere som både kom med spørsmål og startet diskusjoner om temaet. 

Noen apotekere uttrykte overraskelse og en viss bekymring over at det ikke er noen forhåndsgodkjenning av kosttilskuddsprodukter og at Mattilsynet kun gjennomfører tilsyn i form av stikkprøver. Noen var også kritiske til produkter de har fått beskjed om å selge i sine apotek. De mener en del produkter på ingen måte kan holde det de lover, og de misliker å måtte selge produkter de ikke føler de kan stå faglig inne for. Det ble påpekt at folk har mer tiltro til produkter de kjøper i apotekene enn andre utsalgssteder. De føler dermed at de villeder folk ved å ha slike produkter i hyllene, og de er på sikt redd for at slike produkter i apoteket svekker folks tiltro til apotekene. Noen uttrykte ønske om å gjemme dem bort i en skuff. 

Ta det opp med kjeden

Leder for Farmaceutene, Urd Andestad, har hatt kommunikasjon med de ansvarlige for å velge ut produkter til selvvalget, og hun synes deres forklaringer på hvordan de vurderer produktene var betryggende. Men hun mener uansett dette er noe som er verdt å diskutere, og hun oppfordret de apotekerne som hadde bekymringer og spørsmål om å ta dem opp med sine arbeidsgivere. 

— Dere har muligheten til å gå hjem til deres kjede å spørre om hvordan de gjør det og hva de tenkte rundt det og det produktet, sa hun. 

Blant de deltakende apotekerne var det ikke nødvendigvis tiltro til at det ville hjelpe, og noen sa at de gjentatte ganger hadde tatt opp problemet med kjeden uten å få noen tilfredsstillende svar. 

LES OGSÅ: Mattilsynet overveier tilsyn av helsekost i apotek

Mattilsynet tilbyr veiledning 

Holkov fra Mattilsynet oppfordret også de som har spørsmål om å ta kontakt med Mattilsynet. Hun understreket at de ikke vil kunne gi konkrete svar på om det og det produktet med de og de påstandene er lovlig eller ikke; det vil de bare kunne gjøre som del av et tilsyn. Men alle apotekere eller farmasøyter som er usikre på et helsekost- eller kosmetikkprodukt de selger i apoteket, kan ta kontakt og få veiledning om regelverket. 

Det var ellers et fullpakket og interessant program for apotekerne som deltok på Apotekerdagen på Lillestrøm i september. Farmasøyt Rebwar Saleh fortalte om arbeidet i Helsepersonellkommisjonen, advokat Stine Kathrin Tønsaker fortalte om helserett og apotekernes plikter og Ken Tesaker fra Teriak stilte opp for å gi et kjapt kurs i hvordan lese et regnskap. Bjørn Hopland fra Smart endring holdt workshop om hvordan hacke hverdagen som apoteker, noe som også skapte engasjement hos apotekerne. 

(Publisert i NFT nr. 7/2022 side 53.)