Parat/Farmasiforbundet og Virke har blitt enig om endring i arbeidstid fra 36 til 37,5 timer per uke, enighet om at ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres og det er enighet om en ramme på 3,7 prosent lønnsvekst. Det varsler Farmasiforbundet på sine nettsider.

Leder for Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er fornøyde med å ha avverget streik og kommet frem til et felles resultat som sikrer god lønnsutvikling for en viktig yrkesgruppe i apotek. 
— Vi er også fornøyd med at det er tilstrekkelig tid til så gode prosesser som mulig til nødvendige omstillinger som vil følge av endringene i overenskomsten mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, sier Røkke, på Farmasiforbundets nettsider. 

LES OGSÅ: Apotekteknikerne mekler på overtid

I mekling 7., 8. og 9. september er Virke og Parat/Farmasiforbundet kommet til enighet om årets tariffoppgjør og endringer av arbeidstidsordning i 2023. 

LES OGSÅ: Apotekteknikerne kan gå mot streik

— Vi er fornøyde med at vi har kommet til en enighet og avverget streik i apotekbransjen, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør for i Virke i en pressemelding. 

Ifølge Farmasiforbundet omfatter enigheten tre hovedtemaer: 
1.     Hovedoppgjøret 2022 – det er avtalt generelt tillegg til alle på 5,85 kroner med virkning fra 1. april 2022. Dette er innenfor en ramme på 3,7 prosent i årslønnsvekst. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.

2.     Endringer i avtalt ukentlig arbeidstid fra 36 til 37,5 timer pr. uke: Endringene implementeres når bemanningen er tilpasset den nye arbeidstiden, og omstillingsprosessen er gjennomført, senest 1. august 2023. Den nye avtalte arbeidstiden (37,5 timer) innebærer ikke endret timelønn, men årslønnen vil øke som følge av lengre arbeidstid for hvert årsverk. Fra 1. februar 2023 opptjener arbeidstakerne et beløp pr måned som utbetales som et engangsbeløp når endringene er implementert. 

3.     Parat/Farmasiforbundet og Virke er også enige om endringer i ubekvem arbeidstid: Fra det tidspunkt avtalt ukentlig arbeidstid endres til 37,5 timer (senest 1. august 2023) skal ulempetillegg utbetales, og ikke lenger avspaseres. Endringene innebærer nye satser for ulempetillegg. Innsparingen dette genererer skal flyttes til fastlønnen for de ansatte, noe som betyr at det skal gis som et generelt tillegg på 7 kroner per time med virkning fra gjennomføringen.