Jeg har oppdaget en ny trend, teknikerfrie, eller teknikerfattige apotek. Opptil fem farmasøyter og ingen teknikere. Den mildeste varianten er tre farmasøyter og én tekniker. Det er minst fire slike apotek i mitt område, og kollegaer fra andre områder bekrefter at det er slik der også.

Den første tanken min var at dette må være en av faktorene bak farmasøytmangelen. Og det er det jo, og ikke ubetydelig. Men fenomenet har flere andre sider, som bør tenkes på.

Farmasøytlønningene er for lave. Det lønner seg altså for kjedene å sette universitetsutdannede folk til oppgaver som kan utføres av teknikere med eksamen fra videregående skole. Ja, som ofte utføres bedre av disse.

Bretting av pappsjokkere og ombygging av hudreoler inngår ikke i farmasistudiet, og skal heller ikke gjøre det. Jeg er ikke motstander av at farmasøyter gjør slike oppgaver. Det er mengden av dem som blir feil. Det er ikke faglig fristende å være til de grader butikkmedarbeider.

 
Farmasøytlønningene er for lave. Det lønner seg altså for kjedene å sette universitetsutdannede folk til oppgaver som kan utføres av teknikere med eksamen fra videregående skole. Ja, som ofte utføres bedre av disse.

 

Teknikere utdannes til arbeidsledighet. Selv erfarne teknikere går i årevis uten å få fast ansettelse. Hvis jeg skulle bli spurt, ville jeg være tilbakeholden med å anbefale å ta denne utdannelsen nå.

Teknikerfrie apotek er ikke veien å gå. La farmasøytene få høyere lønn og mere fag.