En ny stor studie har sett på etterlevelse og i hvor stor grad pasienter følger retningslinjene når de tar legemidler. Som forventet er pasienter ofte dårlige til å følge retningslinjene. De følger retningslinjene i 54,4 prosent av tilfellene.

Kanskje mer overraskende er det at leger og deres nærmeste familiemedlemmer følger retningslinjene sjeldnere enn andre pasienter. De følger retningslinjene så vidt oftere enn halve tiden, i 50,6 prosent av tilfellene.

LES OGSÅ: Mange legemiddelhull i kommunene

Overrasket over resultatene

Økonomiprofessor Amy Finkelstein fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) ledet studien og forventet at de med mer kunnskap om legemidler ville være bedre til å følge rådene.

— Vi ble overrasket over å finne ut at det motsatte gjelder, at leger og deres nære slektninger er sjeldnere etterlever retningslinjene på sine egne legemidler, sier hun i en pressemelding fra MIT

Studien er basert på en stor samling av registerdata fra Sverige samlet fra 2005 til 2016, med 63 reseptbelagte legemidler med retningslinjer gitt til 5 887 471 pasienter hvorav 149 399 var leger eller i nær familie til leger. Reultatene ble publisert i artikkelen A Taste of Their Own Medicine: Guideline Adherence and Access to Expertise i American Economic Review: Insights. 

Legene skriver ut bredspektret antibiotika til seg selv

Forskerne antar årsaken til at leger sjeldnere følger retningslinjene er at de har bedre kunnskap om legemidlene og gjør egne vurderinger. 

Størst utslag og der det antakelig er mest negativt at legene ikke følger retningslinjene, fant forskerne på antibiotika. Det er 5,2 prosentpoeng mindre sannsynlig at leger og deres nære familie etterlever rådene for antibiotikabruk som sier at pasienten skal starte med smalspektret antibiotika og gå over på bredspektret ved behov. Målet med retningslinjene er å hindre videre utvikling av antibiotikaresistens. 

Leger tar heller bredspektret antibiotika med en gang fordi de vet at det er større sjanse for at de blir frisk fortere. 

— Fra et folkehelseperspektiv så ønsker du å drepe infeksjonen med smalspektret antibiotika, men den enkelte pasient vil så klart helst ta knekken på den så fort som mulig. Så du kan forestille deg at det er mindre sannsynlig at leger følger retningslinjene enn andre pasienter fordi de vet at det er en kile mellom hva som er bra for dem og hva som er bra for samfunnet. 

LES OGSÅ: Dystopisk om antibiotika på Arendalsuka

Ikke så bekymret for legemidler ved graviditet

Når det gjelder legemidler som det anbefales å ikke bruke under graviditet er det litt større sjanse for at legene eller nær familie bruker det enn andre pasienter. 

— Resultatet antyder at det som antakelig foregår er at eksperter har en mer nyansert forståelse av hva riktig fremgangsmåte for seg selv er og hvordan det avviker fra retningslinjene, sier medforfatter Maria Polyakova, førsteamanuensis I helsepolitikk ved Stanford University School of Medicine.

LES OGSÅ: Bruk av antipsykotika under graviditet