Fra 1. juni 2024 vil Sykehusapotekene HF overta drift og eierskap for Diakonhjemmet sykehusapotek. 

«Pasienter, ansatte, pårørende, studenter, alle andre samarbeidspartnere og kunder vil i det daglige merke lite til eierskiftet. Virksomhetsoverdragelsen muliggjør videre drift og utvikling av sykehusapoteket ved Diakonhjemmet.» skriver Diakonhjemmet på sine nettsider.

Vanskelig å stå som selvstendig sykehusapotek

Ifølge Diakonhjemmet ligger nye krav til apoteksystemer og digitale løsninger bak endringen. 

«I løpet av 2025 vil hele apoteksektoren i Norge ha byttet apoteksystem. I en tid med strenge krav, nye digitale utfordringer og endringer i helsevesenet generelt, blir det ikke lenger mulig å ha en framtid som frittstående sykehusapotek.» 

LES OGSÅ: Haraldsplass åpner legemiddelpoliklinikk med farmasøyt

Skal ikke endre mye

Diakonhjemmet sykehusapotek er i dag organisert som et ideelt aksjeselskap eid av Stiftelsen Diakonhjemmet.

— Diakonhjemmet sykehusapotek vil fortsatt være lokalisert på Diakonhjemmet og det tette samarbeidet med Diakonhjemmet sykehus videreføres. Pasientene på sykehuset vil få samme tilgang til legemidler, legemiddelinformasjon og legemiddelgjennomganger og sykehusapoteket vil fremdeles være åpent for publikum, sier styreleder Ingunn Moser på diakonhjemmet.no.

Sykehusapotekene HF, eies av Helse Sør-Øst regionalt helseforetak (RHF), som igjen eies av Helse- og omsorgsdepartementet. I dag eier og driver Sykehusapotekene HF 18 andre sykehusapotek, lokalisert på de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst.

— Vi er svært glade for å kunne ta med et nytt sykehusapotek inn i vår portefølje og ser frem til videre samarbeid og utvikling sammen med alle ansatt på sykehusapoteket og sammen med Diakonhjemmet sykehus, sier administrerende direktør for Sykehusapotekene HF Tore Prestegard.

LES OGSÅ: Medisinpodden tar for seg legemiddelmangel