MANGE KLIKK: Farmasøyt og lege­middelrådgiver på fag­avdelingen ved St. Olavs hospital, Elizabeth Aa, tror det er mye som blir bedre med Helseplattformen, men hun synes systemet kan være i overkant tungvint. Da NFT besøkte Trondheim en måned før innføring av Helseplattformen var stemningen spent på St. Olavs hospital i Trondheim. Mange leger og sykepleiere har kommet med bekymringer og advarsler om Helseplattformen. Noen ber om utsettelse, andre mener hele systemet må skrotes. Farmasøyt og legemiddelrådgiver på fagavdelingen, Elizabeth Aa, er fagekspert legemidler for Helseplattformen. Hun har stor medfølelse for de som er bekymret. 

— Det er først nå sluttbrukerne er der at de begynner å få oversikt over helheten, ser utfordringer som de kanskje ikke har sett tidligere, med at det er mye klikk, at det er tungvint og ikke alltid enkelt å få en god oversikt. Og mange av de bekymringene er absolutt reelle, fordi det er jo ikke et veldig enkelt system, erkjenner hun. 

— Det er det ikke.

LES OGSÅ: Helseplattformen skaper spenning i Trøndelag

Mange forskjellige forventninger til Helseplattformen

Elizabeth Aa mener utsettelsen i mai var nødvendig. Hun tror de er mye bedre forberedt nå og er spent på hvordan det blir når de slår på systemet 12. november. 

— En del ting er jeg ganske sikker på at vi får til å fungere, og en del ting kommer til å bli mye bedre enn i dag, sier hun og trekker blant annet frem at de får muligheten til å dokumentere legemiddelhåndteringen på en helt annen måte enn i dag, og de får muligheten til å lukke legemiddelsløyfe for mange legemidler, men ikke alle.
Samtidig minner hun om at tidsperspektivet for å nå gevinstmålet på legemiddelområdet er satt til tre år etter innføring. 

— Det er klart at det er et system som vi må jobbe med over mange år for å få tilpasset og optimalisert, men her har man nok hatt ulike formeninger og tanker om hvor man skulle være på plass ved oppstart, sier hun.

— Det er vel sånt som skjer i store prosjekt, og hadde vi vært mer omforent i starten, så hadde det kunne tatt bort litt støy, kanskje.

LES OGSÅ: Kommunefarmasøyten i Trondheim har fremdeles troen på Helseplattformen

Måtte legge mye informasjon inn i Helseplattformen

På legemiddelområdet har det blant annet ikke vært en helt klar plan for hvor mye informasjon som skal legges inn i systemet. Det har medført at mye informasjon er lagt inn i systemet, som kanskje i større grad burde vært lenket inn.

— Når du legger til i systemet, så må du også ha en del ressurser i forvaltningen for å kunne vedlikeholde det. Lenker du inn informasjon, så er det noen andre som står for vedlikeholdet. I andre land, som Danmark og Nederland, har man i mye større grad lenket til andre steder der informasjonen ligger. For eksempel utblandingslister for legemidler. Blandekort for barn er lenket inn på aktuelle legemidler i Helseplattformen, men siden vi ikke har noe tilsvarende for voksne har man brukt tid på å legge inn tilsvarende informasjon, forklarer hun.

LES OGSÅ: Helseplattformen er et fremskritt for kliniske farmasøyter

Helseplattformen er ikke skreddersydd for Norge

Slik Aa ser det, er en av de største utfordringene at systemet Epic, som Helseplattformen bygger på, ikke er tilpasset det norske helsevesenet. 

— Det er ikke skreddersydd for hvordan vi jobber, så vi må jo tilpasse oss litt systemet og prøve å få systemet rigget så det passer bedre for oss, påpeker hun og viser til at det er noen store forskjeller mellom Norge og USA hvor det er i bruk i sykehus over store deler av landet.

— Apotekene leverer i mye større grad legemidlene ferdig tilberedt, mens her hos oss er det sykepleier som i stor grad tilbereder legemidlene i avdelingene. Modulene for tilberedning som hos oss skal brukes av sykepleier, er moduler brukt av apotek i USA. Det er det som er utfordringen: Systemet er ikke rigget for oss.

 
Mange av bekymringene er absolutt reelle, fordi det er jo ikke et veldig enkelt system.

 

Hennes og de andre fagekspertenes jobb er i samarbeid med Helseplattformen AS å finne løsninger som gjør at systemet passer bedre for norske forhold og er enklere for de som skal bruke det.

— Vi prøver å få det til å fungere best mulig for sluttbrukerne, men det stopper i funksjonalitetene. Vi får ikke til alt det vi ønsker, så vi prøver å gjøre det nest beste ut av det, forklarer hun. 

En av funksjonalitetene hun har jobbet med å tilpasse er det som skal erstatte sykepleiernes papirkurve. I dag kan de få mye informasjon ved å kaste et blikk på kurven.

— Men det er ikke mulig ved et enkelt blikk å skaffe seg samme oversikt over legemidler i Helseplattformen. En er nødt til å klikke seg inn i ulike rapporter for å finne den samme informasjon. Det er litt sånne ting som jeg synes det er rart at skal være så rigid og vanskelig, poengterer hun.
For eksempel ville det gjort det lettere hvis det kunne brukes farger for å blant annet vise om en forordning er signert av lege eller ikke.
— Jeg synes det er rart at det skal være så vanskelig å få til sånne tilsynelatende enkle ting.

(Publisert i NFT nr. 8/2022 side 19)